Biznesa pavasaris – vajag tikai strādāt!

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 11. maijā organizēja tiešsaistes pasākumu uzņēmējiem “Biznesa pavasaris”, lai dotu iespēju uzņēmējiem gūt jaunāko informāciju par uzņēmējdarbības attīstību ietekmējošajiem ekonomiskajiem procesiem, inovācijas atbalsta iespējām un jaunākajām tendencēm ideju radīšanā un komercializācijā, kā arī uzzināt, kā mūsu pilsētas uzņēmējiem veicas šajā izaicinājumu pilnajā laikā.

AS “SEB banka” ekonomists Dainis Gašpuitis sniedza ieskatu aktuālajā globālās ekonomikas attīstībā COVID-19 laikā un ieskicēja tuvākās un tālākās tendences, kuras ir būtiski ņemt vērā. Kā liecina statistikas dati, ekonomika sāk pamazām atgūties, taču tik drīz tikt galā ar pandēmijas radītajām sekām nebūs iespējams. Viens no faktoriem - ekonomikas atveseļošanās ir saistīta ar slimības ierobežošanu, ko lielā mērā ietekmē arī vakcinēto iedzīvotāju skaits. Tiek prognozēts, ka tādos reģionos kā Āfrika un Latīņamerika vakcinēšanas tempi būs lēni un kolektīvā imunitāte varētu tikt sasniegta tikai 2023. gadā, līdz ar to tas paildzinās nevienlīdzību ar citiem reģioniem.

Latvijā var novērot manāmu uzlabojumu, un tiek prognozēts, ka atgūšanās būs strauja, bet nevienmērīga, jo ne visas nozares pandēmija ir skārusi vienlīdz smagi. Grūtāk ir bijis mākslas, izklaides industrijai, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Kā parādīja COVID-19 krīze, uzņēmējiem vairāk jādomā par ilgtspējīgiem risinājumiem un digitalizāciju, ieguldot līdzekļus šajos virzienos.

Turpinājumā Ekonomikas ministrijas Inovācijas politikas nodaļas vadītāja vietnieks Mārtiņš Jansons dalībniekus iepazīstināja ar informāciju par inovācijas atbalstu uzņēmējdarbībā - gan par atbalstu, kas pieejams šobrīd, gan par plānoto nākotnē. Tika akcentēti arī jautājumi par Eiropas ekonomikas atveseļošanās un noturības mehānismu – pieejamo atbalstu inovācijas attīstībai.

 Virzieni, kuros Latvijas uzņēmēji var saņemt atbalstu - tehnoloģiju pārnese, nodarbināto apmācības, inovācijas motivācijas programmas. Tehnoloģiju pārneses virziena attīstībai tiek piedāvāti inovāciju vaučeri, kas domāti jaunu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju izstrādei, priekšizpētei, prototipu, dizaina sertificēšanai un patentēšanai, pētniecības organizācijas pakalpojumu izmantošanai, augstas kvalifikācijas darbinieku piesaistei jaunuzņēmumiem. Nodarbināto apmācību gadījumā atbalsta mehānismam būs iespējams pieteikties šī gada otrajā pusē.

Inovācijas motivācijas programmas mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, rosinot pievērsties jaunu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs un jomās.

Tāpat M. Jansons aicināja izmantot arī citas atbalsta iespējas, ko piedāvā  finanšu institūcija “ALTUM”, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, Norvēģijas finanšu instruments, un citas iespējas, par kurām informāciju var meklēt Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Savukārt ar ideju radīšanai praktiski izmantojamām metodēm, lai varētu izmantot iepriekš minētās inovāciju atbalsta iespējas, iepazīstināja SIA “Idea Innovation Institute” valdes priekšsēdētāja, PostDoc pētniece, pasniedzēja Elīna Miķelsone. Slowstorming – lēnai ideju radīšanai un ātrai prototipēšanai. Apstākļos, kad inovatīvu ideju dzimšanai ir nepieciešams laiks, taču ir izaicinājums to darīt ātri, viņa dalībniekiem piedāvāja vienkāršas, universālas metodes, kā radīt idejas. Ideja pati par sevi neko nedod, tā nesniedz ne problēmas risinājumu, nedz kalpo par inovāciju, bet  tā kļūst par inovāciju, ja ideja tiek realizēta un rada noteiktu vērtību vai labumu. Tika piedāvāti 8 vienkārši paņēmieni un demonstrētas 4 ideju radīšanas metodes. Vienu no metodēm, kas balstīta uz aktuālajām attīstības tendencēm, var izmēģināt, apmeklējot vietni https://ieej.lv/inovacijurats. Idejas var radīt, balstoties uz šīm tendencēm. E. Miķelsone arī aicināja pievienoties https://ieej.lv/idejuklubins, lai iesaistītos ideju ģenerēšanas grupiņā, palīdzot citiem, vai arī, ja ir nepieciešams, sava jautājuma risināšanā iesaistīt citus cilvēkus. Vairāk par astoņiem paņēmieniem: https://labsoflatvia.com/aktuali/lena-vadiba-atra-ieviesana.

Otrajā pasākuma daļā bija iespēja tikties ar Jelgavas pilsētas uzņēmējiem – Raimondu Biedrīti (SIA “Graudu spēks”), Elīnu Romašovu (SIA “RichBerry”), Arno Polīti (ColorPasta, SIA “PastaHouse”) un Juri Fedotovu (SIA “ELIGENT”). Viņi stāstīja par savu pieredzi uzņēmējdarbībā un izaicinājumiem, ar kuriem saskārušies. Lūk, dažas atziņas no viņu stāstījuma.

             Raimonds Biedrītis, SIA “Graudu spēks”

 • Ja tev ir ideja – aprunājies vēl ar kādu!
 • Gribi sākt, bez īsti neesi pārliecināts, kā? Ieskaties savos kontaktos, apdomā, kādi cilvēki ir tavā paziņu lokā, varbūt ir kāds, ar ko vari par to parunāt!
 • Kad kaut ko jaunu testē, dari to ar minimāliem ieguldījumiem, ja aizies tā lieta, tad varēsi investēt lielāku naudu!
 • Personīgajam faktoram ir nozīme, bizness nevar būt bez dvēseles.
 • Pārzini visus sava biznesa etapus no apakšas līdz augšai!
 • Vajag tikai strādāt! Pamatā visam ir darbs.

Elīna Romašova, SIA “RichBerry”

 • Dzīve parāda īsto virzienu, vajag izmantot situāciju un apstākļus, kādos esi.
 • Lai saprastu, kāds ir tavs produkts, ko vajag mainīt vai uzlabot, testē to savu ģimenes locekļu, paziņu lokā - viņi pateiks, ko domā.
 • Ja būsi neatlaidīgs, noteikti atradīsi risinājumu.
 • Bailes un neziņa ir normāla biznesa sastāvdaļa, bet riskēt vajag.

Arno Polītis, ColorPasta, SIA “PastaHouse”

 • Viena lieta noved pie nākamās. Turi acis vaļā!
 • Mērķi ir jāizvirza lielāki, nekā racionālais prāts uzdrīkstētos.
 • Visam, ko tu dari, apakšā ir jābūt spēcīgam “Kāpēc?”.
 • Uzņēmējs var būt jebkurš, vajag tikai apņēmību, disciplīnu un mērķtiecību.
 • Mācieties no citiem, jo kļūdas maksā naudu!

Juris Fedotovs, SIA “ELIGENT”

 • Dari to, kas patīk un aizrauj!
 • Līdz savam uzņēmumam var nonākt, kad esi zinošs kādā jomā un vari citiem piedāvāt savus pakalpojumus.
 • Strādāt vajag!
 • Krīze ir iespēja tikai tad, ja tu to spēj saredzēt un izmantot.

 

Galerija

Biznesa pavasaris
Atgriezties