Kursi pedagogiem "Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā"

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) 24. maijā plkst. 14:00-18:30 organizē kursus “Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā” (6 st.). Pasniedzēja Iveta Aunīte, Mag. Psych., praktiskā psiholoģe.

Programma veidota saskaņā ar MK noteikumiem nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.

Straujā digitalizācija mūsdienās ir veicinājusi radikālas pārmaiņas sabiedrībā, transformējot sociālās attiecības, starppersonu komunikāciju un īpaši audzināšanu. Programmā tiks analizētas jaunāko paaudžu specifiskās iezīmes, personības attīstības vajadzības un iespējamie riski, kā arī sadarbības iespējas. Pedagogi pilnveidos izpratni par mūsdienīgas audzināšanas mērķi, īpatnībām un stiliem, apgūs digitālā laikmeta prasībām atbilstošus audzināšanas paņēmienus.

Programmas apguve – tiešsaistē, izmantojot digitālo platformu Zoom.

Mācību maksa – 14 EUR.

Pieteikšanās tiešsaistē: https://ej.uz/zbz8

Papildus informācija, rakstot uz e-pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv, tālr. 63012153

Atgriezties