Aicina piedāvāt darba iespējas skolēniem vasaras brīvlaikā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) līdz 23. aprīlim aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēnu vasaras nodarbinātībai. Pieteikt darba vietas var komersanti, valsts un pašvaldības iestādes, biedrības. Darba devējiem pašvaldība nodrošinās finansējumu darba samaksai izglītojamajam pilnā apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kompensācijas izmaksai par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu. Pašvaldība veiks izglītojamo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā nodarbinātības laikā, taču finansējumā netiek iekļauti ar nodarbinātību saistītie transporta izdevumi.

Darba vietu piedāvājumu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot elektroniski uz e-pastu uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv vai birojs@zrkac.jelgava.lv, kā arī to var sūtīt pa pasta uz adresi: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001, uz aploksnes norādot “Izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā”, vai iesniedzot klātienē ZRAKC, Svētes ielā 33, Jelgavā (Klientu apkalpošanas birojā, 1.stāvā).

Vakances skolēnu vasaras nodarbinātībai tiks apkopotas un piedāvāto darba vietu skaits tiks publicēts www.zrkac.lv maija sākumā.

Atgriezties