ZRKAC tiek realizēta piektā kārta projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

ZRKAC ir uzsāktas mācības piektajā kārtā Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros

Grāmatveža profesija ir viena no tām profesijām, kura vienmēr ir pieprasīta darba tirgū. Tāpat grāmatvedības pamatzināšanas ir nepieciešamas ikvienam mazā uzņēmumu īpašniekam, vadītājam, lai sekmīgi varētu vadīt savu uzņēmumu, analizējot un uzskaitot saimnieciskās darbības finansiālos rezultātus. Līdz ar to, liels ieguvums ikvienam interesentam bija iespēja izmantot iespējau  pieteikties apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “Grāmatvedības uzskaites pamati” Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Grupa interesentu mācības profesionālās pilnveides izglītības programmā “Grāmatvedības uzskaites pamati” (160 stundas) Zemgales reģiona kompetenču centrā uzsāka 23.februārī. Šobrīd jau ir apgūtas pirmās 30 stundas- Grāmatvedības pamati un grāmatvedības organizācija uzņēmumā. Gan pasniedzējas, gan 16 kursu dalībnieki ātri spēja pielāgoties esošajai situācijai un mācības tiek apgūtas, izmantojot ZOOM platformu. Pirmie rezultāti rāda, ka mācību gaita ir rezultatīva, bet, protams, visi iesaistītie gaida situācijas uzlabošanos, lai varētu atgriezties mācībām klātienē, jo programmas apguve noslēgsies jūlijā.

Nākamā pieteikšanās kārta mācībām gaidāma 2021. gada pirmajā pusē. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm www.macibaspieaugusajiem.lv un www.zrkac.lv tīmekļa vietnē par projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) sesto kārtu.

Atgriezties