Virtuālā darba vērošana Spānijas pieaugušo izglītības centrā

“ERASMUS+” projektā “Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai” (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA104-060193) notika darba vērošanas virtuālās aktivitātes “Centro Público de Educación de Personas Adultas”, Navalmoral de la Mata, Spānijā, laika posmā no 22.03.2021. līdz 26.03.2021, izmantojot platformu Google Meet.

Projekta mērķis bija izzināt neformālās izglītības jomā izmantojamās kursu organizēšanas un apmācību metodes dažādām etniskajām un sociālajām grupām citur Eiropā, veicinot un sniedzot ilgtermiņa atbalstu pozitīvām pārmaiņām mācību metožu pielietošanā un mūžizglītības veicināšanā ZRKAC. “Centro Público de Educación de Personas Adultas” tika izvēlēts, jo tas nodrošina līdzīgu neformālās izglītības programmu apmācību pieaugušajiem kā ZRKAC, tai skaitā dažādām sociālajām grupām.

Virtuālajā darba vērošanā bija iespēja piedalīties “Centro Público de Educación de Personas Adultas” angļu valodas, spāņu valodas nodarbībās, kā arī vērot kokapstrādes apguves nodarbību. Mobilitātes ietvaros bija iespēja izzināt neformālās izglītības mācību programmu piedāvājumu un apmācību metodes darbā ar dažādām etniskajām un sociālajām grupām, piemēram, piedalīties nodarbībā, kurā romu tautības pārstāvji mācās lasīt un rakstīt spāņu valodā.

Novērojot komunikāciju un sadarbību ar izglītojamajiem, varēja gūt priekšstatu par kursu apguvē izmantojamajām metodēm un novērot izglītojamā ceļu, īpaši spilgti to varēja redzēt kokapstrādes nodarbībās. Iepriekš gūtās teorētiskās zināšanas apvienojumā ar praktiski gūtajām iemaņām bija ļāvušas dalībniekiem apgūt jaunas prasmes, veidojot dažādus koka priekšmetus.

Daloties ar Latvijas un ZRKAC pieredzi par darbu un paveikto pieaugušo izglītībā, Spānijas pusei tika stāstīts par mūsu centra labās prakses piemēriem. Tika gūta arī pieredze par Centro Público de Educación de Personas Adultas” mācību organizēšanas un realizēšanas procesiem, tāpat arī viņu ikdienas darba plānošanas un organizācijas metodēm.

Atgriezties