Pieejamais atbalsts uzņēmējiem COVID-19 seku pārvarēšanai

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 16. martā sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizēja tiešsaistes semināru “Pieejamais atbalsts uzņēmējiem COVID-19 seku pārvarēšanai”, kam bija pieteikušies vairāk kā sešdesmit dalībnieki. Semināra dalībniekiem pirms pasākuma bija iespēja iesūtīt jautājumus.

Pasākuma ievaddaļā Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors Kristaps Soms iepazīstināja ar pieejamo atbalstu, kas vērsts trijos virzienos – uzņēmumiem, ienākumu kompensēšanai un nodokļiem. Nodokļu jomas atbalsts ir attiecināms uz NĪN termiņa pagarinājumu, vienošanos par nomas maksas samazināšanu, ir iespēja arī atlikt nodokļu maksājumu uz laiku, ja termiņš ir kavēts Covid-19 dēļ, kā arī iespēju nemaksāt IIN avansa maksājumu.

Runājot par atbalstu ienākumu kompensēšanai, tiek piedāvāts dīkstāves pabalsts, piemaksas dīkstāves pabalstam par apgādībā esošu bērnu, algu subsīdija nepilnu laiku uzņēmumā strādājošam, slimības palīdzības pabalsts par bērna pieskatīšanu, ja viņš nevar apmeklēt izglītības iestādi Covid-19 dēļ. Tāpat tiek piedāvāts atbalsts starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, eksporta kredītu garantijas, garantijas banku kredītu brīvdienām, kā arī apgrozāmo līdzekļu aizdevumi. Īpaši atbalsta mehānismi paredzēti arī lielajiem komersantiem, kā arī citās jomās - kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija, energoefektivitātes likumā noteikto pienākumu izpildes termiņa pagarinājums, nodrošināts atbalsts tūrisma operatoriem repatriācijas izmaksu segšanai.

Semināra turpinājumā tika izskatīti iesūtītie jautājumi, kuros uzņēmēji lielākoties vēlējās precizēt, kā atbilstoši prasībām būtu jāpierāda un jāpamato ieņēmumu kritums pandēmijas laikā, kā veicināt tūrisma nozares uzņēmējdarbību. Interese bija arī par darbinieku obligāto Covid-19 testu veikšanas izmaksām, dodoties darba braucienā ārpus Latvijas un pēc tam atgriežoties valstī, un citi jautājumi.

 

 

 

 

 

Atgriezties