Digitālie rīki mazajiem uzņēmējiem

Ņemot vērā šī brīža straujo mainību uzņēmējdarbības vidē, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 24. februārī un 2. martā organizēja bezmaksas tiešsaistes seminārus “Digitālie rīki mazajiem uzņēmējiem”, ko vadīja Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste Gundega Fedotova. Lielās uzņēmēju intereses dēl, sākonēji plānotā viena semināra vietā tika organizēts papildus seminārs, tādējādi ļaujot semināru noklausīties vairāk kā 200 cilvēkiem, kas liecina par uzņēmēju vēlmi mainīties līdzi pasaulei un savas preces, un pakalpojumus piedāvāt arī digitālajā vidē.

Semināra klausītājiem bija iespēja uzzināt par mājaslapu un internetveikalu veidošanas platformām, kurās bez īpašām zināšanām iespējams pašiem veidot tīmekļa vietnes, tādējādi ietaupot resursus un kontrolējot platformas darbības procesus. Tomēr, ja tīmekļa vietnes izveide uzņēmējam nav nepieciešama, tika apskatītas arī citas tirdzniecības iespējas, piemēram, tirdzniecība sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, LinkedIn u.c.

Īpaša uzmanība tika pievērsta arī vizuālā satura radīšanas jautājumiem un  laika plānošanas menedžmentam, lai uzņēmēji spētu piedāvāt organizētu, uz klienta interesēm vērstu kvalitatīvu digitālo saturu.

Klausītājiem tika dota iepsēja uzdot sevi interesējošos jautājumus, īpaši aktuālas bija tēmas, kas saistītas ar klientu piesaisti, reklāmas veidošanu sociāloajos tīklos, maksas reklāmas izvietošanu, izmaksām, kas saistītas ar mājaslapu un internetveikalu veidošanu un uzturēšanu.

Nākamais seminārs plānots  25. martā “Digitālās nedēļas” ietvaros,  kurā tiks apskatīti ar vizuālā satura veidošanu saitīti jautājumi un digitālais rīks Canva – vizuālo materiālu veidošanai.

Iespēja uzzināt par semināra laikā piedāvātajiem digitālajiem rīkiem uzņēmējiem - šeit:

 

Atgriezties