Noslēdzas projekts „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022)

Projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022) īstenošana tika uzsākta 2019. gada 1. jūnijā. bet noslēdzas 2021. gada 31. janvārī. Projekts tika realizēts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, kas atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošo pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Vadošais partneris ir profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde “Sociāli ekonomiskais institūts” (Sanktpēterburga), bet Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs kopā ar profesionālās izglītības privāto izglītības iestādi Intelkap (Pleskava), biedrību “Mentori” (Rīga) un biedrību “Latgales lietišķo sieviešu apvienība” (Daugavpils) kā partneri piedalījās tā realizēšanā. Projekta mērķis - iedvesmot, apmācīt un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsācējas.

Projekts sākās ar pirmo projekta dalībnieku tikšanos Jūrmalā un mentoru meistarklasi, kuru organizēja biedrība "Mentori". Šajā meistarklasē pieredzē dalījās un zināšanas apguva arī trīs Jelgavas uzņēmējas, kuras pēc tam ar savām zināšanām dalījās individuālajās konsultācijās, sniedzot atbalstu jaunajām uzņēmējām.

Interesanta bija iespēja uzņēmējām piedalīties starptautiskajā sieviešu konferencē "Austrumi un Rietumi tiekas Sanktpēterburgā”, kuras dalībnieces bija sievietes uzņēmējas no 25 pasaules valstīm. Šajā pasākumā tika demonstrēta izveidotā virtuālā starptautiskā izstāde, kurā ar video piedalījās arī Jelgavas uzņēmējas: Līga Anševica, Ilva Kavicka, Selga Zīlīte – Grase, Liene Pčolka un Inta Ivlijeva, Luīza Kikvidze, Anete Siņija, Edīte Komasa – Dorbe, Zane Oja, Inese Meisa, Aiga Dzendoletto. Savukārt piecas Jelgavas uzņēmējas apguva zināšanas kursā “Projektu menedžments”, kura saturs un metodika izstrādāta sadarbībā ar Stokholmas universitāti.

Projekta ietvaros tika izveidots starptautiskais elektroniskais katalogs. Katalogā var iepazīt gan Latvijas, gan Krievijas sieviešu uzņēmēju veikumu, attīstot savu uzņēmējdarbību. Tajā informāciju par savu uzņēmumu ievietoja Sāls istabiņa, Ievas rokdarbi, Valters handmade, Salons Efeja, Produkti no priežu čiekuru sīrupa, Salons Svētku sajūtas, Grafiskās mākslas telpa Punkts, Spīgo, Darba aizsardzība, SIA Karameļu darbnīca, Pati darbnīca, SIA Viktorija B, SIA Austras raksti, bērnu apģērbu zīmols “WolliMolli”, z/s Gaujas, Latadata, SIA Migro, SIA Positive foods- zīmols ABRA, SIA ILTC, SIA Aiku.

Savukārt desmit uzņēmējām bija iespēja apgūt 24 mācību stundu programmu “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā”, ko nodrošināja biedrība “Mentori”. Mācības noritēja muzejā “Cepuru pasaule”, Rīgā. Nodarbībās tika izmantots gan teorētiskais materiāls, gan praktiskā daļa, kurā uzņēmējas apmeklēja dažādus uzņēmumus un iepazina praktisko pieredzi digitālo tehnoloģiju izmantošanā uzņēmējdarbībā. Kā atzina kursu dalībnieces, tā bija lieliska iespēja gan izglītoties, gan gūt praktiskas atziņas, pieredzi, kā arī jaunus sadarbības partnerus un plānot tālāko uzņēmējdarbības attīstību, piedaloties arī starptautiskos pasākumos. Kopējo domu izteica kursu dalībniece Mairita: “Trīs dienas pagāja ļoti aizraujoši un iedvesmojoši.”.

Turpmākajā projekta gaitā, lai iekārtotu resursu atbalsta centru, tika iegādātas mēbeles, tehniskais aprīkojums, izremontēta un iekārtota telpa. Radošu ieceru īstenošanai  viena no centra tehnoloģiskā aprīkojuma iekārtām, ko sievietes uzņēmējas varēs izmantot uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, ir Drons - DJI Mavic Mini Fly More Combo. Tas ir viegls, spēj lidot 30 minūtes un uzņemt profesionālus videomateriālus, ko varēs izmantot mārketinga nolūkos, bet ar Da Vinci 1.0 Pro 3in1 printera palīdzību var radīt priekšmetus, kas ir sataustāmi un apskatāmi no visām pusēm, papildus ir arī gravēšana ar lāzeru, ar kura palīdzību var iegravēt radoši izveidoto dizainu uz dažādiem materiāliem, piemēram, papīra, kartona, ādas, koka un plastmasas. 3D skeneris ir ierīce, kas analizē 3 dimensiju objektus ar nolūku iegūt datus par to formu, lai pēc tam pārveidotu digitālā formā, iegūstot objekta 3D digitālu modeli. 3D skenēšana ļauj samazināt izmaksas un iegūt ātrāku rezultātu. Šī iekārta dos iespēju sievietēm uzņēmējām radīt savu ideju pirmos prototipus. Centrā pieejama arī šujmašīna, datori, ir nodrošināts pastāvīgs interneta pieslēgums. 2020. gada 24. septembrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) atklāja ekonomiski un sociāli aktīvo sieviešu atbalsta resursu centru, kurā topošās uzņēmējas varēs izmantot iepriekšminēto tehnisko aprīkojumu, izmantot šīs telpas arī kā tīklošanās vietu ar citām uzņēmējām, kā arī, lai tiktos ar potenciālajiem klientiem.

«Kad mani uzrunāja iesaistīties šajā projektā, bija gada nogale, kad darba ir vairāk, tāpēc sākumā mazliet šaubījos, taču šobrīd nenožēloju, ka piekritu. Esmu ieguvusi plašāku redzējumu, nodibinājusi jaunus kontaktus, veicinājusi sava uzņēmuma atpazīstamību,» ieguvumus uzskaita zīmola «Svētku sajūtas» īpašniece Inese Meisa, spriežot, ka viņai kā uzņēmējai jaunais sieviešu atbalsta resursu centrs varētu kalpot kā lieliska vieta, kur gūt atelpu no ikdienas darba. «Lai smeltos spēku jaunām ierosmēm, laiku pa laikam der nomainīt vidi, tā atjauninot prātu jaunām idejām, un šī vieta tam noteikti ir piemērota,» saka viņa, atzīstot, ka ir gatava ar savu padomu un pieredzi palīdzēt pirmos soļus uzņēmējdarbībā spert arī citām sievietēm.

Laika posmā no 29. septembra līdz 6. oktobrim sieviešu atbalsta resursu centrs piedāvāja pirmo aktivitāti – Konsultāciju zibens maratonu jeb septiņu nodarbību cikla bezmaksas individuālās konsultācijas, kuru tēmas bija saistītas gan ar grāmatvedību un nodokļiem, gan darba aizsardzību un likumdošanas aktu prasībām. Tāpat bija iespējams iedvesmoties no citu pieredzes, piemēram, par to, kā uzsākt biznesu ēdināšanas jomā, uzzināt, kā attīstīt savu ideju vai, ja ir vēlme, bet idejas nav, kā sekmēt un rast konkrētu ietvaru savai iecerei. Bija iespēja gūt arī praktiskas iemaņas, veidojot reklāmas ar tiešsaistes rīku “Canva”, kā arī gūt izpratni par prototipu izveides iespējām ar 3D printeri.

Projekta gaitā izdevies apvienot radošu un atsaucīgu uzņēmēju komandu, kas sievietēm, kuras tikai gatavojas sākt savu uzņēmējdarbību, neliegs atbalstu un padomu. Īpašs paldies Ilzei Priževoitei, Aļonai Irmejai, Sandrai Blūmanei, Dagnijai Jansonei, Sarmītei Zemenei-Tiško.

Projekts noslēdzas, bet centra darbība attīstīsies un pilnveidosies, lai sniegtu visaptverošu, noderīgu atbalstu sievietēm viņu ideju realizācijā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu

Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietne: www.zrkac.lv

Atgriezties