Konkurss "Jelgavas pilsētas gada balva uzņēmējdarbībā - 2020" noslēdzies

Šis ir otrais gads, kad Jelgavas pašvaldība organizē konkursu “Jelgavas pilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā”, kuram dalībniekus varēja izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī pats uzņēmums. Jāatzīmē, ka konkursā tika vērtēti tikai tie uzņēmumi, kuri darbojas Jelgavas pilsētā vismaz 3 gadus un kuriem nav nodokļu parāda.

Konkurss ir noslēdzies un noteikti uzvarētāji trīs nominācijās “Sociāli atbildīgs uzņēmums”, “Radošs uzņēmums” un “Gada debija”.

Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums”  galvenie vērtēšanas kritēriji bija:  jaunu produktu/pakalpojumu ieviešana, inovatīvu darba metožu izmantošana, uzņēmuma darbinieku, zinātnieku un sabiedrības iesaiste inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanā un attīstībā, kā arī uzņēmuma eksportspēja. Šajā nominācijā balvas saņēmuši: SIA “3 C”; SIA “SIGNUM”; SIA “Zn METALS”; SIA “Jelgavas tipogrāfija”,  SIA “KULK”.

Nominācijā “Radošs uzņēmums” kritēriji: jaunu produktu/pakalpojumu ieviešana, inovatīvu darba metožu izmantošana, uzņēmuma darbinieku, zinātnieku un sabiedrības partneru iesaiste inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanā un attīstībā, kā arī uzņēmuma eksportspēja . Šajā nominācijā apbalvoti: saimnieciskās darbības veicējs Mārtiņš Segliņš (zīmols Kālis); SIA “Kristīnes Babickas ģimenes ārstes prakse”, SIA “Fortum Jelgava”, SIA “Marks M”, kā arī pasniegti Atzinības raksti visiem konkursa dalībniekiem.

Nominācijā “Gada debija” galvenokārt tika vērtēta uzņēmuma reputācija, atpazīstamība, uzņēmuma radītais produkts vai pakalpojums un veiktās aktivitātes produkta vai pakalpojuma virzīšanai tirgū. Šeit uzvarētāji ir: SIA “Mārtiņa auto”,  SIA “Karameļu darbnīca”, SIA “Elas Baltic”

Savukārt atzinības saņēmuši konkursa laureāti: SIA “VELIS- A”, SIA “W&D”,  SIA “KODO”, SIA “BALTCOLD”, SIA “ZELDARI”, SIA “FERO M”, SIA “TAMBERG CORPORATION”, SIA “AIGA PLUS”, SIA “GLAM CANDY”.

Video par konkursa laureātiem

“Sociāli atbildīgs uzņēmums” - SIA “3 C”

SIA “3C” - YouTube

“Sociāli atbildīgs uzņēmums” - SIA “SIGNUM”

SIA “SIGNUM” - YouTube

“Sociāli atbildīgs uzņēmums” - SIA “Zn METALS”

SIA “Zn Metals” - YouTube

“Sociāli atbildīgs uzņēmums” - SIA “Jelgavas tipogrāfija”

SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” - YouTube

“Sociāli atbildīgs uzņēmums” - SIA “KULK”

SIA “KULK” - YouTube

 

“Radošs uzņēmums” - Mārtiņš Segliņš (zīmols Kālis)

Mārtiņš Segliņš - YouTube

“Radošs uzņēmums” -  SIA “Kristīnes Babickas ģimenes ārstes prakse”

SIA “Kristīnes Babickas ģimenes ārstes prakse” - YouTube

“Radošs uzņēmums” - SIA “Fortum Jelgava”

SIA “Fortum” - YouTube

“Radošs uzņēmums” - SIA “Marks M”

SIA “Marks M” - YouTube

 

 “Gada debija”  - SIA “Mārtiņa auto”

SIA “Mārtiņa auto” - YouTube

 “Gada debija”  -  SIA “Karameļu darbnīca”

SIA “Karameļu darbnīca” - YouTube

 “Gada debija”  - SIA “Elas Baltic”

SIA “Elas Baltic” - YouTube

Atgriezties