Pusaudzis un problēmu risināšanas prasmes

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 23. novembrī notika “Gudro vecāku skolas” rudens semināru cikla otrā bezmaksas nodarbība “Pusaudzis un problēmu risināšanas prasmes”. Lektore – Līga Bērziņa, Uzvediba.lv un biedrības “Latvijas Autisma apvienība” vadītāja ar 12 gadu pieredzi (konsultācijas jautājumos par vardarbību darba vidē, spēļu un instrumentu izstrāde sarežģītai uzvedībai ģimenē, izglītības iestādēs, darba vidē).

“Mūsu klātbūtne ir pamanīta, mūsu vārds ir zināms, mūsu viedoklis ir uzklausīts, mūsu kļūdas ir novērtētas taisnīgi un pieņemtas,” lektore citēja, atklājot semināru, un piebilda, ka šādā ideālajā pasaulē gribētu dzīvot mēs visi – gan pusaudži, gan pieaugušie.

Pusaudžu vecumā īpaši svarīgas vairākas vajadzības.

1. Sasnieguma sajūta – ja nevar iegūt akadēmiski, apliecina to citādāk, piemēram, aizskaroši jokot par skolotājiem u.tml. Risinājums ir atrast veidu, kā sajusties laimīgam, izvēloties aktivitātes ārpus skolas, kur sacensība norit pašam ar sevi, piemēram, ģitāras spēles mācīšanās.

2. Piederības sajūta. Svarīgs ir novērtējums un vēlme iederēties, un nav būtiski, kāda ir kompānija, jo uzmanība pati par sevi ir vērtība, tās dēļ ir gatavs darīt arī bīstamas un pretlikumīgas lietas. Risinājums tam, lai pusaudzis neiesaistītos nelabvēlīgās kompānijās, ir saprast, kādas prasmes viņam trūkst, lai viņš tiktu pieņemts. Visbiežāk tās ir – spēja nepārtraukt sarunu, ieklausīties, akceptēt otra viedokli, pat, ja tas nesakrīt ar personīgo skatījumu.

3. Jautrība. Tai ir jābūt draugu un/ vai paziņu lokā, lai pusaudzim apkārt būtu cilvēki, ar ko kopā ir jautri, jo tas ir veids, kā samazināt depresijas risku.

4. Kontroles sajūta. Ja tās nav, parādās trauksme. Kontroles sajūtu var iegūt, veicot mazas izvēles, piemēram, ko ēst vakariņās, kā svinēt dzimšanas dienu. Svarīgi pret pusaudzi izturēties kā pret pieaugušo, lūgt arī viņa padomu, lai risinātu kādu konkrēto problēmu. Ja viņš jutīs, ka var ietekmēt kādu jomu, iegūs pārliecību, ka var ietekmēt arī citus dzīves aspektus.

Runājot par robežu nospraušanu, Līga Bērziņa stāstīja, ka tās ir nozīmīgas personības veidošanā. Ja kontrole ir pārāk liela, var neizveidoties iekšēja sajūta, vai tas, ko dari, ir labi, un vēlāk var sākties vecāku vainošana savās nepatikšanās.

Personas bez robežu sajūtas:

  • nespēj būt godīgas pret citiem, veidot atklātas attiecības;
  • nespēj produktīvi risināt konfliktus;
  • nespēj novest līdz galam iesākto, piedzīvo darba dezorganizāciju;
  • pakļautas lielākam dažādu atkarību riskam;
  • jūtas kā upuri, kuri paši nekontrolē savu dzīvi;
  • nespēj pateikt “nē” personiskajiem rezultātiem;

Problēmu risināšanā ir svarīgi:

1. nenoliegt, neizvairīties, neslēpt, nemelot, bet atzīt, ka problēma ir;

2. spēt saņemties un lūgt palīdzību, nevis cerēt, ka kāds pamanīs un palīdzēs, vai gaidīt, ka problēma pazudīs pati;

3. prast izvēlēties cilvēkus, kam prasīt palīdzību;

4. līdzdarboties tad, kad citi palīdz, nevis pazust;

5. pateikties, just pateicību, nevis pieņemt to kā pašsaprotamu;

6. mācīties no pieredzes, izdarīt secinājumus, neatkārtot kļūdas.

Noslēgumā lektore aicināja klātesošos neiekrist perfekcionisma slazdā: “Saprotiet, neviens vecāks nav supervaronis, ļaujiet pusaudzim redzēt, ka arī jūs paši neesat perfekti, kļūdāties, jo tā ir pieredze, ko arī viņš mācīsies. Gadījumā, ja nepieņemsim viņu kļūdas, bet mēģināsim tās labot viņu vietā, iegūsim bezpalīdzīgu cilvēku, kurš izvairās no kļūdām, eksperimentiem. Tas var novest pie kļūdu slēpšanas, atbildības neuzņemšanās riska, kā arī vainas novelšanas uz citiem. Ļaujam bērnam pieņemt savus lēmumus, kļūdīties. Pēc tam varat kopīgi pārrunāt, ko vajadzēja darīt citādāk.”

Pasākuma laikā dalībnieki aktīvi diskutēja savā starpā un uzdeva jautājumus par situācijām, kas viņiem ir aktuālas, lai pareizāk rīkotos, veiksmīgāk komunicētu ar pusaudžiem. Jāpatur prātā: stingrība nav pretēja mīlestībai un laipnībai.

Seminārs īstenots projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties