Seminārs par fiziskās personas maksātnespējas procesu

2014.gada 27.februārī seminārs "Fiziskās personas maksātnespējas process" pulcēja gandrīz 90 interesentus. Pasākumu organizēja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar E.B. Juridisko biroju.

Semināru atklāja ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone, bet vadīja E.B.Juridiskā biroja vadošais jurists Edgars Biezais. Jurists informēja par maksātnespējas procesu, tā būtību, procesa rezultātu, ierobežojumiem un priekšnoteikumiem.

Dalībniekiem bija daudz jautājumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu, bankrota procedūras uzsākšanu – mantas atsavināšanu, darījumu apstrīdēšanu, procedūras termiņiem, parādnieka pienākumiem, ikmēneša maksājumiem un saistību dzēšanas procedūru – saistību dzēšanas plānu, procesa termiņiem, parādnieka atbrīvošanu no saistībām, galvotāja atbildību, kā arī par vienošanos par mājokļa saglabāšanu. Jurists Edgars Biezais sniedza kompetentas atbildes uz šiem jautājumiem. Pēc semināra beigām jurists sniedza atblides uz dalībnieku individuāliem jautājumiem.


 

Atgriezties