Grozījumi ugunsdrošības noteikumos

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar uzņēmumu FN-SERVISS 2020. gada 8. oktobrī organizēja semināru par izmaiņām ugunsdrošības noteikumos. Semināru vadīja FN-SERVISS valdes priekšsēdētājs Edgars Rozentāls.  Pasākumā lielākais uzsvars tika likts uz izmaiņām vispārējos noteikumos un prasībās būvprojektiem. Ugunsdrošības noteikumos plānotās izmaiņas veiktas lielā apmērā, jo grozīti 159 punkti. Jaunās prasības stājās spēkā ar šī gada 19. septembri.

Kopumā ir samazinātas prasības vairāk nekā 15 punktos, veikti dažādi labojumi un precizējumi. Piemēram, par ugunsdrošību atbildīgā persona var izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar ugunsdrošību objektā saistīto procesu dokumentēšanā. Tas nozīmē, ka tiek samazināts administratīvais slogs un pastāv iespēja izmantot šim nolūkam izmantot speciāli izstrādātas sistēmas, kas ietver online ugunsdrošības instruktāžu un instruktāžas žurnāla ģenerēšana/parakstīšanu, kā arī ugunsdrošības dokumentācijas apstiprināšanu un uzglabāšanu e-vidē.

Grozījumi attiecas arī uz gadījumiem, ja izceļas ugunsgrēks. Tie paredz, ka atsevišķiem nodarbinātajiem var tikt paredzēti īpaši pienākumi, kas ir jāpilda šādos gadījumos. Tiesiskais regulējums paredz, ka pienākums nekavējoties evakuēties nav pildāms, ja nodarbinātajam saskaņā ar ugunsdrošības instrukciju paredzēti pienākumi ugunsgrēka gadījumā un attiecīgajā situācijā ir iespējams tos veikt. Savukārt pēc instrukcijā noteikto pienākumu izpildes nodarbinātais nekavējoties evakuējas.

Mainīts arī punkts par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem, nosakot jaunus simbolu paraugus. Ir papildināts noteikumu 199. punkts: tā kā ir noteikti zīmes minimālie izmēri, jāņem vērā, ka tās ir jāredz katra evakuācijas ceļa posmā.

Detalizētāk ar grozījumiem iespējams iepazīties pievienotajā prezentācijā. Aktuālos jautājumus, iepriekš sazinoties, var noskaidrot uzņēmuma FN-SERVISS Jelgavas birojā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 13.

Atgriezties