Uzņēmēju stāsti

Filmā iespējams iepazīties ar stāstiem no Jelgavas uzņēmumiem: Flower Power, Abra foods, PII Auseklītis, Priežu čiekuru sīrups, konditorejas studija "Tarte", Silta sveces, Karameļu darbnīca, grafiskās mākslas telpa – Punkts, Spīgo, Svētku sajūtas.

Video tapis Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (EWA) ietvaros.

Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli

Atgriezties