Sieviešu atbalsta resursu centrs uzsāk darbu

24. septembrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, atklāja ekonomiski un sociāli aktīvo sieviešu atbalsta resursu centrs, kas tapis projektā „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-22 EWA).

Projekta galvenais mērķis ir Izveidot sieviešu atbalsta resursu centru, iedvesmot, apmācīt un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsācējas.

“Centrs ir veidots, lai topošās uzņēmējas varētu izmēģināt savu produktu prototipus ar 3D printeri vai šujmašīnu, radītu reklāmas materiālus ar multifunkcionālo printeri, izmantot telpas kā tīklošanās vietu ar citām uzņēmējām, kā arī ar potenciālajiem klientiem, ” stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Laika posmā no 29. septembra līdz 6. oktobrim Ekonomisko aktīvo sieviešu atbalsta resursu centrs piedāvās bezmaksas individuālās konsultācijas, kuru tēmas ir saistītas gan ar grāmatvedību un nodokļiem, gan darba aizsardzību un likumdošanas aktu prasībām. Tāpat iespējams iedvesmoties no citu pieredzes, piemēram, par to, kā uzsākt biznesu ēdināšanas jomā, uzzināt, kā attīstīt savu ideju vai, ja ir vēlme, bet idejas nav, kā sekmēt un rast konkrētu ietvaru savai iecerei. Būs iespēja gūt arī praktiskas iemaņas, veidojot reklāmas ar tiešsaistes rīku “Canva”, kā arī gūt izpratni par prototipu izveides iespējām ar 3D printeri. Vietu skaits konsultācijās ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties, zvanot uz tālr. 28342419 vai rakstot e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Vienoties par iespēju izmantot centra resursus savas idejas attīstībai - pa tālruni 63012155, 63012169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli

Kontaktinformācija: 63012155; 63012169; liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu
Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietne: www.zrkac.lv


 

Galerija

Ekonomiski aktīvo sieviešu atbalsta resursu centra atklāšana
Atgriezties