Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji mācās kursos

No 2013. gada 1.septembra ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanās kārtība". Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā bērnu auklītes, kas šajā gadījumā var būt arī bērna vecvecāki, brālis vai māsa, var pretendēt uz valsts līdzfinansējumu gadījumos, kad bērnam pašvaldība nevar nodrošināt vietu bērnudārzā.

Līdz šim privātām auklēm, kas pieskata bērnus mājās, nekādas kvalifikācijas prasības netika izvirzītas, taču no 2014. gada 1. janvāra, lai auklīte varētu saņemt valsts noteikto finansiālo atlīdzību, tai jāatbilst noteiktām profesionālās kvalifikācijas un drošības prasībām. Tas nozīmē, ka, reģistrējoties IZM Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā, jāiesniedz profesionālo izglītību apliecinošs dokuments. Izņēmumi ir tās auklītes, kurām ir augstākā vai vidējā profesionālā pedagoģiskā izglītība vai aukles kvalifikācija.

Kopš pagājušā gada novembra šo izglītību var iegūt Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), kur notiek kursi profesionālās pilnveides izglītības programmā „Bērnu aprūpes pamati”. Nupat, 19. decembrī programma ir akreditēta Izglītības un Zinātnes ministrijā, saņemot akreditāciju uz 6 gadiem. Tas nozīmē, ka auklītēm varam piedāvāt ļoti kvalitatīvus kursus, atbilstoši valstī noteiktajām prasībām. Kursi ilgst 6 nedēļas, mācības notiek 3 reizes nedēļā vakaros, tā, lai tos ir ērti apmeklēt pēc darba. Programmas ilgums ir 44 stundas. Šajā laikā ir jāspēj apgūt ļoti dažādas un apjomīgas lietas, tāpēc esam noteikuši iepriekšējās izglītības ierobežojumu. Proti, šajos kursos tiek uzņemtas tikai tās personas, kurām iepriekš ir iegūta vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Nodarbībās auklītes mācās izprast bērnu vecumposmu īpatnības, apgūst bērna izziņas procesus attīstošas rotaļas un spēles, mācās izgatavot rotaļlietas, zīmēt un aplicēt. Auklītes iegūst zināšanas, kā rīkoties konfliktu situācijās, kā arī gadījumos, kad ir apdraudēta bērna drošība. Uzzina, kā šīs situācijas vispār atpazīt un kā vērsties pēc palīdzības bērnu tiesību aizsardzības institūcijās. Tiek apgūtas arī pirmās palīdzības iemaņas un pareiza rīcība slimības simptomu gadījumos, ka arī pareiza uztura pamatprincipi, dienas režīma organizēšana un higiēnas prasības bērna ikdienā. Tās visas ir ikdienā aukles darbā ļoti svarīgas prasmes, kas nodrošina labvēlīgu vidi bērnam, bet vecākiem dod drošības sajūtu un sirdsmieru.

Kursu saturā esam iekļāvuši arī tēmas par darba likumdošanas jautājumiem un nodokļiem. Tie ir ļoti praktiski un aktuāli jautājumi pašām auklēm, jo palīdz orientēties normatīvo aktu prasībās un vieš skaidrību, kā reģistrēties VID un IKVD.

Pēc kursu pabeigšanas aukles saņem IZM apliecību par profesionālās pilnveides izglītību, kas apliecina viņu kvalifikācijas atbilstību valstī noteiktajām prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Pieprasījums pēc šiem kursiem šobrīd ir liels. 19. decembrī apliecības jau ir saņēmušas pirmās 13 aukles. Pašlaik ZRKAC mācās otrā auklīšu grupa, kuras kursus beigs 27. janvārī. Esam gandarīti, ka šajā īsajā dažu mēnešu laikā esam spējuši ne tikai sagatavot programmu un to akreditēt, bet arī īstenot, sniedzot atbalstu nu jau 21 auklītei un arī tām ģimenēm, kuras šo sertificēto aukļu pakalpojumus izmanto.

Auklīšu vecums, izglītība un iepriekšējā pieredze ir ļoti dažādas. Pie mums kursos mācās gan jaunas meitenes tikko pēc vidusskolas, kuras uzsāk darbu privātās bērnu uzraudzības iestādēs, gan darbspējas vecuma sievietes, kuras nolēmušas izvēlēties aukles darbu kā savu pamatnodarbošanos, gan pensijas vecuma vecmāmiņas, kuras uz pilnu slodzi strādā savu mazbērnu pieskatīšanā un tagad var par to saņemt arī valsts piešķirtu finansiālu atlīdzību. Arī dzimums nav šķērslis, jo šobrīd kursos pie mums mācās viens topošais auklis un kāpēc gan nē. Arī uzskats, ka auklīte var būt tikai mīļa vecmāmiņa ar bagātu personīgās dzīves pieredzi, paliek vakardienā. Aukles darbs kā jebkurš cits ir apgūstams, iemācāms un veicams jebkurā vecumā, ne tikai, aizejot pensijā.

Tāpēc aicinām cilvēkus, kuri šobrīd meklē darbu, izvērtēt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas iespējas, un vecākus – izvērtēt savu auklīšu zināšanas un prasmes un varbūt izmantot šīs izglītības iespējas, kas auklītei dos jaunas un gana noderīgas zināšanas un arī iespēju reģistrēties finansiāla valsts atbalsta saņemšanai.

Jauna kursu grupa ZRKAC jau tiek komplektēta un mācības tiks uzsāktas 24. februārī.

Pieteikšanās:
tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv
 

Atgriezties