Sertifikācijas prasības ieiešanai eksporta tirgos

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar uzņēmu SIA “BM Certification” 15. septembrī ZOOM vidē organizēja tiešsaistes bezmaksas semināru “Sertifikācijas prasības ieiešanai eksporta tirgos”, ko vadīja SIA BM Certification Reģionālā biznesa attīstības vadītāja Agnese Alksne.

Atbilstība standartam (t.sk sertifikācija) nozīmē to, ka katrs produkts, kas tiek piegādāts, atbilst augstai kvalitātei, jo tiek ražots pēc noteiktas sistēmas un atbilstoši vienai specifikācijai, kas tikusi pārbaudīta un ieguvusi neatkarīgu apstiprinājumu par produkta snieguma un ražošanas sistēmas atbilstību noteiktam standartam. Tas pats attiecas arī uz pakalpojumu sniegšanas jomu.

Pirms sertifikācijas iegūšanas pirmais solis ir izpēte. Daži no variantiem varētu būt iepazīšanās ar likumdošanu (nacionālo – eksporta valsti, reģionālo – piemēram, ES noteikto), ar līdzīgiem preču ražotāju vai pakalpojumu sniedzējiem, sazināšanās ar valsts eksporta veicināšanas organizāciju (līdzīgu kā LIAA), kā arī vispārējo standartu ISO 9001 izmantošana, kas der jebkuram izstrādājumam jebkurā valstī, kā arī ir pamats lielākajai daļai standartu. Attiecīgi katrai nozarei, vai tā būtu būvniecība, informācijas tehnoloģijas, pārtika, kokrūpniecība vai kāda cita, pastāv specializētie standarti.

Covid 19 iespaidā globālās piegādes ķēdes mainās. Tās kļūst īsākas, un kritērijos parādās papildus prasības. Šo prasību vidū ir dažādu veidu sertifikācijas, sākot no vadības sistēmām pašā uzņēmumā, beidzot ar produktu un izejvielu sertifikāciju. Šajos apstākļos ir pieejams LIAA atbalsta mehānisms sertifikācijai.

Uz LIAA atbalstu var pretendēt komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni.

Atbalsta mehānisma 7 soļi:

1) noslēdz līgumu ar LIAA, kas paredz saņemt atbalstu līdz 25 000EUR;

2) sagatavo informāciju, kas apliecina, ka sertifikātu pieprasa potenciālais klients, kura apgrozījums ir vismaz 150miljoni EUR gadā;

3) noslēdz līgumu ar sertifikācijas iestādi;

4) apmaksā sertifikācijas veikšanas rēķinu;

5) saņem sertifikātu pēc notikušā audita;

6) iesniedz visus dokumentus LIAA un sagaida lēmumu par līdzekļu piešķiršanu;

7) saņem apmaksu par līgumā norādīto sertifikācijas summu 80% apmēram trīs mēnešu laikā.

Informatīvs materiāls par LIAA atbalsta pasākumu ir pieejams šeit: http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/skv_faktu_lapa_labota_20200207.pdf

Informācijas avots: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba

Atgriezties