Starptautisks Virtuāls Katalogs – uzņēmēju sadarbībai

Projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022-EWA) ietvaros kopā ar projekta sadarbības partneriem ir izveidots starptautisks virtuālais katalogs, kurā ievietota informācija arī par Jelgavā pazīstamām 20 uzņēmējām un viņu radītajiem produktiem un pakalpojumiem: Sāls istabiņa, Ievas rokdarbi, Valters handmade, Salons Efeja, Produkti no priežu čiekuru sīrupa, Salons Svētku sajūtas, Grafiskās mākslas telpa Punkts, Spīgo, Darba aizsardzība, SIA Karameļu darbnīca, Pati darbnīca, SIA Viktorija B, SIA Austras raksti, bērnu apģērbu zīmols “WolliMolli”, z/s Gaujas, Latadata, SIA Migro, SIA Positive foods- zīmols ABRA, SIA ILTC, SIA Aiku.

Katalogā var iepazīt gan Latvijas, gan Krievijas sieviešu uzņēmēju veikumu, attīstot savu uzņēmējdarbību.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošo pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un  Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu

Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietne: www.zrkac.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Galerija

Starptautisks Virtuāls Katalogs – uzņēmēju sadarbībai
Atgriezties