Latvijas dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkurss “Zinātne uz skatuves- 2020”

Jelgavā 2020. gada 5. septembrī norisinājās Latvijas dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursa “Zinātne uz skatuves- 2020” 2.kārta. Latvijā šāds konkurss notiek jau trešo reizi. Konkursa uzvarētāji (1. – 3. vietas laureāti) iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivālā Eiropā. Šī gada konkursa uzvarētāji pārstāvēs Latviju
2022. gada martā Prāgā, Čehijā.

Konkursam tika pieteiktas desmit idejas, un konkursa otrajā kārtā skolotāji tika aicināti demonstrēt un prezentēt savas inovatīvās idejas gan festivāla apmeklētājiem, gan žūrijai.

Konkursā piedalījās:

 • Lilita Svirževska, Laura Timša – Rīgas Jauno tehniķu centrs;
 • Jeļena Golovanova – Rīgas Jauno tehniķu centrs;
 • Jeļena Šilova, Žanna Špoģe – Daugavpils 16.vidusskola;
 • Svetlana Rudjko, Regīna Urbanoviča – Daugavpils 16.vidusskola;
 • Regīna Urbanoviča, Lilija Grakova – Daugavpils 16.vidusskola;
 • Dina Melne – Pūres pamatskola, Kandavas Reģionālā vidusskola;
 • Inese Pickaine, Iveta Labunska – Skrundas vidusskola;
 • Solvita Romanova – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola;
 • Aleksandrs Smirnovs, Josifs Spirts – Jelgavas 5.vidusskola;
 • Kaspars Antonevičs, Ivars Bahmanis – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.

Nacionālā konkursa uzvarētāji, kuri ir izcīnījuši tiesības pārstāvēt valsti Eiropas “Zinātne uz skatuves” festivālā 2022. gadā Prāgā:

 1. vieta – Aleksandrs Smirnovs, Josifs Spirts, Jelgavas 5.vidusskola (tēma – „Zinātnes un tehnoloģiju kompetenču attīstība);
 2. vieta – Kaspars Antonevičs, Ivars Bahmanis, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (tēma – „Industrijas 4.0 kompetencēs, uzņēmējdarbībā un ģimenes vērtībās balstīts atkārtojams izglītības modelis”.
 3. vieta – Lilita Svirževska, Laura Timša, Rīgas Jauno tehniķu centrs (tēma – „Augu iepazīšana, izmantojot augu noteicējus un galda spēles”).

Konkursa mērķis: apzināt aktīvus un radošus pedagogus, kuri ievieš inovatīvas mācību metodes dabaszinātņu mācīšanā skolā, rosinot skolēnu interesi par dabas zinātnēm, zinātni un pētniecību.

Iesniegt savas inovatīvās mācību metodes vai projektus konkursam varēja, izvēloties kādu no piedāvātajām tēmām:

1. Zinātne vismazākajiem – zinātnes mācīšana un projekti pirmsskolas un sākumskolas skolēniem;

2. Ilgtspējīgas attīstības mērķi izglītībā – metodes un projekti, kas atbalsta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu;

3. Tehnoloģijas STEM mācību priekšmetos – programmēšanas, IKT, lielo datu, virtuālās realitātes, mākslīgā intelekta, tīkla drošības u.c. jautājumu apguve;

4. Daudzveidība STEM priekšmetu apguvē – projekti, kas parāda mācību metožu daudzveidību un to izmantošanu talantīgo skolēnu vajadzībām, iekļaujošajai izglītībai, jaunāko un vecāko klašu skolēnu sadarbībai utt.;

5. STEAM – projekti, kas apvieno zinātnes aspektu mācīšanu ar mākslas, mūzikas, sporta, vēstures un citu priekšmetu apguvi;

6. Sadarbība dabaszinātņu mācīšanā – projekti, kas veikti sadarbībā ar vietējo kopienu, piemēram, starp skolām, skolām un uzņēmumiem.

Konkursu atbalstīja Jelgavas pilsētas pašvaldība, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) un IZM īstenotais ERAF projekts “Latvijas zinātne Eiropas pētniecības telpā”.

Novēlam konkursa uzvarētājiem veiksmīgu līdzdalību Eiropas festivālā, daudz radošu ideju ikdienas mācību darbā!

Galerija

Konkurss "Zinātne uz skatuves-Latvija"
Atgriezties