Aicinām pieteikties dalībai 2. tehnikas un inovāciju festivālā “Mehatrons 2020”!

Norises vieta un laiks: 5. septembris plkst. 10:00 – 15:00, Jelgava, Pasta sala.

Lai popularizētu tehnikas un inovācijas produkciju un karjeras iespējas inženierzinātņu, metālapstrādes un mašīnbūves nozarē, uzņēmēji aicināti pieteikties 2. tehnikas un inovāciju festivālam “Mehatrons 2020”.

Pieteikumi tiek gaidīti no augstskolām un profesionālās un vidējās izglītības iestādēm, lai popularizētu izglītības iespējas inženierzinātņu programmās un rosinātu bērnos un jauniešos interesi par tehnisko jaunradi, robotiku, konstruēšanu un eksperimentiem.

Savukārt prezentēt savus izstrādājumus un jaunrades darbus aicināti amatnieki, biedrības, tehniskās jaunrades skolas un pulciņi.

Aicinām pieteikties izgudrotājus dalībai konkursā “Minox Zemgale”, kura mērķis ir veicināt izgudrojumu un inovāciju attīstību Latvijā un tehniskajā jaunradē ieinteresēt skolēnus, studentus un sabiedrību kopumā.

Būs arī tradicionālais Latvijas dabaszinību skolotāju konkurss “Zinātne uz skatuves”, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Atvērto durvju diena un metinātāju konkurss.

Pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz 14. augustam, norādot organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju un īsu stenda aprakstu.

  • Uzņēmēji, amatnieki, izgudrojumu un inovāciju konkursa “Minox 2020” dalībnieki aicināti pieteikties pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63012155, 28342419.
  • Izglītības iestādes, biedrības un tehniskās jaunrades skolas aicinātas pieteikties pa e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63012159, 29222737.
  • Latvijas dabaszinību skolotāji konkursam “Zinātne uz skatuves” aicināti pieteikties pa e-pastu skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63012157, 29337980.
  • Metinātāju konkursa dalībnieki aicināti pieteikties pa e-pastu maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 26171465.

Pasākumu norise atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Atgriezties