Tests un interaktīvs video – palīgs 9. klašu skolēniem karjeras izvēlē

2019./2020. mācību gadā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC)  sniedza būtisku atbalstu 9. klašu skolēniem, audzinātājiem un vecākiem. Līdz ar ārkārtas situācijas iestāšanos tika izveidots tests un interaktīvs video par karjeras izvēli 9. klašu beidzējiem un viņu vecākiem.. ZRKAC karjeras konsultantes piedāvātā nodarbība “Profesionālās darbības virzības izvērtēšana audzināšanas stundā” tika prezentēta gan karjeras konsultantiem, gan 9. klašu audzinātājiem. Izveidotās nodarbības mērķis - palīdzēt skolēniem izdarīt izvēli pēc devītās klases.
Tests “Kādu mācību virzienu izvēlēties pēc 9. klases?” kalpo kā palīglīdzeklis, lai noteiktu piemērotāko virzienu, kurā mācīties pēc devītās klases. No pieciem populārākajiem mācību virzieniem, kurus piedāvā Jelgavas pilsētas skolas – dabaszinību, inženierzinātņu, valodu un sociālo zinību, matemātikas un IT, mākslas un dizaina – tests parāda tikai vienu izvēli, galveno. Tas veidots, balstoties uz profesionālās darbības virzības noteikšanu, darba vidi un interesēm. Tests atspoguļo pašreizējās intereses, kas var arī mainīties. Šaubu gadījumā starp divām jomām vai situācijā, ja interesējošā joma nav iekļauta testā (piemēram, sports), ir nepieciešams aizpildīt citus testus un salīdzināt rezultātus vai izmantot karjeras konsultanta palīdzību.

No testa izveides maija sākumā līdz 13. jūlijam to ir pildījuši jau 566 interesenti. Tests joprojām ir aktīvs, to iespējams izpildīt, spiežot ŠEIT.

Devīto klašu beidzējiem kļūstot par vidusskolēniem, pirmajiem mācību saturs būs jāapgūst pēc jaunās – kompetenču pieejas. No 2020. gada 1. septembra 10. klases uzsāks mācības pēc pilnveidotā mācību satura un pieejas, mainīsies mācību organizēšanas veids. Tas nozīmē, ka izmaiņas skars ne vien saturu, bet arī formu, kā tas tiks apgūts. Skolēni mācīsies mazāku skaitu priekšmetu, bet atsevišķus priekšmetus, īpaši 12. klasē, pamatīgāk un dziļāk – atbilstoši savām interesēm un nākotnes studiju vai profesionālajiem plāniem.

Saturu skolēni apgūs kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos. Gan vecākiem, gan skolēniem jaunās izmaiņas var palīdzēt labāk izprast ZRKAC interaktīvais 4 minūšu video par būtiskāko, kas jāzina 9. klašu beidzējiem un viņu vecākiem. Video jau noskatījušies 243 cilvēki. Ja vēlies labāk saprast, kādas izmaiņas gaidāmas, video ir iespējams noskatīties, spiežot ŠEIT.
 

Atgriezties