3D printeris ar lāzergravēšanas iespēju un 3D rokas skaneris – uzņēmējdarbības atbalstam

Projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022-EWA) ietvaros turpinām sieviešu uzņēmēju resursu centra izveidi.

Ar Da Vinci 1.0 Pro 3in1 printera palīdzību var radīt priekšmetus, kas ir sataustāmi un apskatāmi no visām pusēm, papildus ir arī gravēšana ar lāzeru, ar kura palīdzību var iegravēt radoši izveidoto dizainu uz dažādiem materiāliem, piemēram kā papīra, kartona, ādas, koka un plastmasas. 3D skeneris ir ierīce, kas analizē 3 dimensiju objektus, ar nolūku iegūt datus par to formu, lai pēc tam pārveidotu digitālā formā, iegūstot objekta 3D digitālu modeli. 3D skenēšana ļauj samazināt izmaksas un iegūt ātrāku rezultātu. Šī iekārta dos iespēju sievietēm- uzņēmējām radīt savu Ideju pirmos prototipus.

Iekārta iegādāta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, kas atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošā pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Vairāk par programmu: www.latruscbc.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 


 

Atgriezties