Pedagogi apgūst izteiksmīgas runas mācīšanas metodiku

2014. gada 2. un 3. janvārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika kursi pedagogiem „Pedagogu zināšanu un prasmju pilnveide izteiksmīgas runas mācīšanas metodikā”.

Nodarbībās pedagogi pilnveidoja zināšanas par koptas runas vispārīgajām pazīmēm, teksta ideju un virsuzdevumu, stāstījuma perspektīvu, temporitmu, intonācijas elementiem, teikuma melodiju, runas kopsakara veidošanu, apguva prasmes veikt teksta loģisko un psiholoģisko analīzi, trenēt skolēnu stāju, elpošanu, sagatavošanos pirms uzstāšanās, fizisko un psihisko atbrīvotību uzstāšanās laikā. Iegūtās zināšanas un prasmes pedagogi izmantos darbā ar bērniem, gatavojoties skatuves runas un literāro uzvedumu konkursam un citiem pasākumiem.

Kursos piedalījās trīsdesmit skolotāji no Jelgavas, Jelgavas novada, Saulaines un Tukuma.

Kursus vadīja runas mākslas pedagoģe, aktrise Anita Grūbe.

Atgriezties