Seminārs „Fiziskās personas maksātnespējas process”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Maksātnespējas administrācija sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru 2013. gada 23. aprīlī organizēja semināru „Fiziskās personas maksātnespējas process”.

Pasākumu atklāja ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone un Ervīns Ābele - Maksātnespējas administrācijas direktors.  

Semināra gaitā Edgars Stafeckis - Maksātnespējas administrācijas administratoru uzraudzības departamenta direktora vietnieks iepazīstināja iedzīvotājus ar Maksātnespējas administrācijas mērķi un funkcijām, skaidri, kodolīgi un saprotami izskaidroja pamatprasības, lai uzsāktu fiziskās personas maksātnespējas procesu, iepazīstināja ar maksātnespējas procesa pazīmēm, ierobežojumiem un izmaksām  un procesa gaitu, kā arī ar iespējām saņemt līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darba devēja maksātnespējas gadījumā. (Prezentāciju skatīt raksta pielikumā)

Seminārs noslēdzās ar daudziem konkrētiem jautājumiem, uz kuriem tika saņemtas precīzas, bet izsmeļošas atbildes.

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodiskā bibliotēka saņēma dāvinājumā grāmatu „Maksātnespējas administrācija- Maksātnespējas administrācijas būtiskāko  skaidrojumu un pausto atziņu apkopojums par laika periodu 01.01.2008.- 31.05.2012.”, kuru varēs izmantot ikviens bibliotēkas lasītājs.

Galerija

Seminārs "Fiziskās personas maksātnespējas process"
Atgriezties