Tiešsaistes semināri pedagogiem – kā īstenot attālinātu mācību procesu

2020. gada 31. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) organizēja divus tiešsaistes seminārus pedagogiem “Iedvesmojies no kolēģiem! Kā tiek īstenots attālinātais mācību process?”.

Pirmajā daļā par saviem novērojumiem pēc nedēļas, kas pavadīta, attālināti mācot un mācoties, dalījās pilsētas Sākumskolas jomas vadītājas Evija Dinsberga un Dzintra Zingule no Jelgavas Centra pamatskolas. Viņām pievienojās arī Jelgavas 5. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Ludmila Stūre un Carnikavas pamatskolas direktora vietniece izglītības jautājumos Eva Odziņa. Otrajā tiešsaistes semināra daļā par to, kā izdodas nodrošināt attālināto mācību procesu, stāstīja Jelgavas pilsētas Veselības un fiziskās aktivitātes, Tehnoloģiju, Dabaszinātņu un Valodu jomas vadītāji.

Sākumskolas skolotāji atzina, ka esošajā situācijā vairāk uzmanības jāvelta savstarpējai sadarbībai starp pedagogiem un skolas vadību, plānojot mācību procesu un sabalansējot uzdevumu skaitu nedēļai, lai tas būtu optimāls. Pastiprināta sadarbība ir novērojama vecāku komunikācijā ar skolotājiem un arī savā starpā, jo šobrīd vecākiem ir liela loma attālināto mācību nodrošināšanā. Viena no populārākajām lietotnēm, kas tiek izmantota saziņai, ir WhatsApp. “Tas ir labs veids, kā nostiprināt arī klases biedru savstarpējo sadarbību. Bērni viens otram paskaidro un palīdz rast risinājumus mācību procesā,” norāda Dzintra Zingule.

Tikpat svarīga ir arī atgriezeniskā saite gan par mācību procesu, gan par psihoemocionālo noskaņojumu visām iesaistītajām pusēm – pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Attālināta zinību apguve ir kopējs izaicinājums. Vecākiem tā ir izdevība pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, nodrošinot nepieciešamo atbalstu, savukārt pedagogiem – iespēja jaunā, līdz šim neierastā veidā komunicēt ar skolēniem, gan sniedzot atgriezenisko saiti par darbu, gan sekmējot viņu spējas patstāvīgi plānot savu darbu un strādāt, gan nodrošinot iespēju sazināties individuāli, ja skolēnam mācību procesā rodas kādi jautājumi.

Tiešsaistes semināra otrajā daļā piedalījās Jelgavas pilsētas Valodu jomas vadītāja Agita Ozoliņa, Tehnoloģiju jomas vadītāja Sanita Titova, Dabaszinātņu jomas vadītājs Kārlis Daģis, kā arī Veselības un fiziskās aktivitātes jomas vadītāja Maijas Actiņa.

Semināra otro daļu atklāja Agita Ozoliņa, stāstot par savu pieredzi. Viņa īpaši akcentēja klases audzinātāja nozīmi. Atgriezeniskā saites nodrošināšana, spēja būt klātesošam un iedziļināties – tās ir pamatlietas veiksmīgai klases audzinātāja lomas īstenošanai attālinātajā mācību procesā. A. Ozoliņa dalījās ar praktiskiem padomiem: „Katru rītu iepazīties ar audzināmās klases dienasgrāmatas ierakstiem, būt lietas kursā par dienā veicamo. Izveidot kopīgu WhatsApp grupu skolotājiem, kas māca audzināmajā klasē. Informēt vecākus par darba kārtību mācību procesā e-klasē, WhatsApp grupā, kā arī par darba rezultātiem, veidot aptauju par mācīšanās procesu un skolēnu emocionālo labsajūtu.”

Mācību jomu vadītāji un priekšmetu skolotāji tāpat kā sākumskolas posma pedagogi piekrīt viedoklim, ka attālināto mācību procesu vajag maksimāli vienkāršot, izmantojot gan skolēniem zināmus saziņas veidus kā minēto WhatsApp lietotni, gan izmantojot resursus no vietnēm www.soma.lv un www. uzdevumi.lv.

Ja sākumskolēniem vēl ir jāmācās mācīties, tad vecāku klašu audzēkņiem tehnoloģiju pielietojums mācību procesā nav pilnīgs jaunums, tāpēc tiek izmantotas viņiem ierastas vietnes kā Zoom un Discord.

Dabaszinātnēs, kur saturs zināmā mērā nosaka to, ka jābūt daudz praktiskajiem darbiem, svarīgi ir tos nesarežģīt, bet censties eksperimentos un novērojumos izmantot lietas, kas visiem ir pieejamas un neprasa papildus pūles tās sagādāt, lai izprastu, piemēram, kādu fizikas likumsakarību,” stāsta K. Daģis.

Pedagogi uzvēra, ka šobrīd ir veiksmīgs laiks starppriekšmetu uzdevumu plānošanai, piemēram, uzdevums burtu režģī atrast olimpisko sporta veidu nosaukumus angļu valodā. Tāpat ir iespējas plānot uzdevumus, kas ir ar praktisku ievirzi un noderīgi ikdienā.

Tehnoloģiju jomas vadītāja Sanita Titova arī dalījās ar savām idejām. Piemēram, mājturībā, tēmā “Mājoklis”, skolēniem bija uzdevums sakārtot savu istabu. Apgūstot šūšanas tēmu, no džinsa auduma drēbēm, kuras vairs netiek valkātās, skolēni gatavoja maisiņu, kuram pieškīra individuālo dizainu. “Šāda veida uzdevumi ļauj ne vien nolikt malā viedierīces, bet arī mudina padomāt par šobrīd aktuālo pasaules piesārņojumu līmeni, veicinot skolēnu izpratni par viņa personīgo devumu, samazinot, piemēram, plastmas maisiņu lietošanu,” norāda S. Titova.

Gan sākumskolas posma skolotāji, gan konkrētu mācību priekšmetu pedagogi bija vienisprātis par nepieciešamību izveidot aptaujas anketu skolotājiem, vecākiem un skolēniem, lai labāk saprastu, kāds atbalsts viņiem būtu nepieciešams, kādas ir viņu sajūtas, ko vajadzētu mainīt, kas darbojas un ir atzīstams par labu risinājumu. Aptaujas dati liecina, ka pedagogi kopumā ir noskaņoti optimistiski un ir gatavi strādāt attālinātā mācību procesā, taču saskaras ar gana lielu psiholoģisko un emocionālo spriedzi, jo ir sajūta, ka komunikācija ar vecākiem un skolēniem noris nepārtraukti. Nenoliedzami, jāpārskata un jāpiemēro jaunajiem apstākļiem līdzšinējais mācību plāns, kas prasa papildus laika resursus.

Zināšanu līmenis par IT rīku izmantošanu ir atšķirīgs, un šajā jomā būtu nepieciešama palīdzība. Tiešsaistes dalībnieki stāstīja par situāciju, kad vecāko klašu skolēni palīdz skolotājam pieslēgties un izmantot konkrētu IT rīku. Tādējādi mēs katrs kaut ko iemācāmies un nostiprinām kopējo saikni, kas palīdz atrisināt grūtības. Skolēni aptaujā atzina, ka pamazām sāk apgūt laika plānošanu, kā arī sekmīgi attīsta spēju strādāt patstāvīgi. Arī klases biedri ir savstarpēji atsaucīgi. Vecāku iesaiste sākumskolas posmā ir lielāka nekā vidusskolas posmā. Nereti ir novērojamas kādas tehniska rakstura problēmas, piemēram, neizdodas pieslēgties kādai vietnei, bet kopumā vecāki ir saprotoši.

Nobeigumā jāpievienojas Veselības un fiziskās aktivitātes jomas vadītājas Maijas Actiņas citētajai Michael Schanahan atziņai: “Izglītība sākas ar svaigu gaisu un zemu stresa līmeni, vismaz mājās.” Pedagogi viens otram novēlēja izdošanos un uzsvēra, ka viens no otra guvuši ierosmi arī jaunām idejām, tāpēc šādu tiešsaistes semināru organizēšana ir vērtīga.

Semināru cikls turpināsies, sekojiet līdzi informācijai www.zrkac.lv, kā arī iestādes Facebook kontā.

 

 

 

Atgriezties