Emociju luksofora vadīšana un situācijas pārslēgšana

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 11. martā notika semināru cikla “Gudro vecāku skola” šī mācību gada noslēdzošais seminārs “Kā attīstīt bērnā emocionālo inteliģenci. Dzīves vērtību scenāriju izvēle.”. To vadīja Aina Poiša, ģimenes psihoterapeite, ģimenes sistēmiskā virziena praktiķe.

Emocionālā inteliģence ir saistīta ar veidu, kā mēs izrādām emocijas, kā tās vadām, cik lielā mērā spējam kontrolēt. To nevar iemācīties atrauti no ikdienišķām situācijām, ar kurām mēs sastopamies, jo ikviens no mums zina, ka emociju gammā ietilpst ne vien prieks, bet arī skumjas, dusmas un citas jūtu izpausmes. Arī mūsu pašapziņa ietekmē to, kā mēs raksturojam savas emocijas, izjūtam situāciju kopumā.

Lai sekmīgi varētu kontrolēt savas emocijas, nevis tās apspiest, nodarot ļaunu sev, bet spētu tās vadīt tādā līmenī, kas nerada nelabvēlīgus apstākļus arī apkārtējiem, ir jāspēj precīzi raksturot to, ko es jūtu.

Praktisks ieteikums klātesošajiem bija pašagatavota emociju pulksteņa izveide. Tā uzbūve ir gana vienkārša, lai to spētu lietot bērni. Tas sastāv no trim krāsām – zaļās, zilās un sarkanās. Katra no krāsām apzīmē konkrētu emociju. Zaļā krāsa nozīmē to, ka esmu priecīgs, apmierināts, ar mani viss ir kārtībā. Zilā krāsa apzīmē skumjas, savukārt sarkanā – dusmas un agresiju. Nereti arī vecākiem vai jebkuram pieaugušajam nav viegli raksturot savas sajūtas, tāpēc šāds rotaļīgs piegājiens var lieti noderēt ne tikai mazākiem bērniem, lai dotu signālu vecākiem par savu emocionālo stāvokli, bet visiem ģimenes locekļiem.

A. Poiša iedrošināja vecākus justies kā ekspertiem saviem bērniem, lai arī audzināšanas procesā neizbēgami tiks pieļautas kļūdas. “Kompetents cilvēks nav pārcilvēks, bet tas ir cilvēks, kas pieņem sevi ar savām vājībām. Ļoti bieži mūsu priekšstats par to, kas ir kompetents cilvēks, saistās ar to, ka viņš nekad nekļūdās, ir perfekts un nevainojams, bet tā nav. Neviens no mums nav ideāls. Patiesībā kompetence nozīmē pilnīgu sevis pieņemšanu, ” norādīja ģimenes psihoterapeite.

Pamatbūtība, ko der atcerēties, ir tā, ka mums sākotnēji ir jādomā par saiknes veidošanu un nostiprināšanu ar bērnu, lai savstarpējās attiecības valdītu uzticēšanās. Tikai tādā gadījumā var domāt par uzvedības korekciju ar konkrētām metodēm, ko darīt. Vecākiem ir jārāda piemērs, kā emocijas izpaust un tikt ar tām galā, jo tas ir dabisks veids, kā bērns mācās.

Visus Gudro vecāku skolas cikla seminārus iespējams noskatīties ZRKAC Facebook lapā – www.facebook.com/ZRKAC/ vai tīmekļa vietnē – www.zrkac.lv sadaļā “Video galerija”.

Semināru cikls īstenots projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties