Drona izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības atbalstam

Projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022-EWA) ietvaros turpinam sieviešu uzņēmēju resursu centra izveidi.

Radošu ieceru īstenošanā sievietēm uzņēmējām viena no centra tehnoloģiskā aprīkojuma iekārtām, ko viņas varēs izmantot uzņēmējdarbības atbalstam, ir Drons - DJI Mavic Mini Fly More Combo. Drons ir viegls un tas spēj lidināties 30 minūtes un uzņemt profesionālus videomateriālus, ko varēs izmantot mārketinga nolūkos. Atklājot centru 2020. gada pavasarī, arī uzņēmējas varēs iepazīties ar drona iespējām.

Iekārta iegādāta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, kas atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošā pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Vairāk par programmu: www.latruscbc.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Atgriezties