Sarunas par pieaugšanu ar ārsti Karlīnu Elksni

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 20. februārī notika Veselības studijas ģimenes labsajūtai bezmaksas nodarbība – “Sarunas par pieaugšanu ar zēniem un zēnu vecākiem”. Sarunas vadīja ārste Karlīna Elksne.

Sākotnējā saruna bija ar zēniem vecumā no 10, bez vecākiem. Pēc tam K. Elksne sarunājās ar bērnu vecākiem. Kopīgās sarunās ar katru mērķgrupu atsevišķi ārste runāja par veselību, seksualitāti un attiecībām. “Zēni bija atvērti un droši, izrādīja lielu ieinteresētību, vēlmi izzināt un saprast jautājumus, kas skar pieaugšanas tēmu. Uzdodot jautājumos, viņi nebaidījās būt atklāti un patiesi,” atklāja K. Elksne.

Sarunas otrajā daļā tika aicināti zēnu vecāki, lai kopā ar eksperti pārrunātu vecākiem aktuālus jautājumus – kā runāt ar dēlu par seksuālo un emocionālo veselību, par attiecību veidošanu, par vecāku piemēru pusaudžu veselīgas attīstības veidošanā. Kādi jautājumi zēnus varētu interesēt, kādas varētu būt vecāku iespējamās atbildes.

Ārste stāstīja par pubertātes posmiem un to, kas katrā no tiem notiek no fizioloģiskā skata punkta. Tikpat lielu uzmanību viņa veltīja arī emocionālajām norisēm, kas pubertātes periodā notiek topošā vīrieša pasaulē. Vecākiem ir jānosaka robežas, bet tanī pat laikā jārespektē sava bērna privātums un galvenais – jāprot saglabāt mieru, jo pieaugšanas process nav vienkāršs, tāpēc der atcerēties pašam sevi šajā vecumā, kad svarīgāk par vecāku teikto ir savu vienaudžu viedoklis un vēlme būt pieņemtam grupā.

Pēc vecāku teiktā zēnu atsauksmes par pasākumu bija gana pozitīvas, tas viņiem bija šķitis interesants, daļa informācijas jau bijusi zināma, bet par stāstītā saturu izpausts netika, jo tās kā nekā bija zēnu sarunas.

Nodarbību cikls “Veselības studijas ģimenes labsajūtai” notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Galerija

Sarunas par pieaugšanu ar zēniem un viņu vecākiem
Atgriezties