2. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss „Izzini Jelgavu”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2013. gada 26. aprīlī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika 2. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss „Izzini Jelgavu”.

Konkursu atklāja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna. Klātesošos uzrunāja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, izglītības un kultūras jautājumu programmā Aigars Rublis un Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Konkursam tika pieteikti 32 pētnieciskie darbi. Savus pētnieciskos darbus prezentēja 53 skolēni no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 1. ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas 2. pamatskolas, Jelgavas 3. pamatskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolas.

Skolēnu 32 pētnieciskie darbi tika grupēti divās vecumposma grupās: 6. - 9. klašu grupa un 10. - 12. klašu grupa. Katrā vecumposmā divas tematiskās grupās - Jelgava šodien un Jelgavas vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums.

Pētnieciskajiem darbiem skolēni bija izvēlējušies dažādas Jelgavas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu piedāvātās tēmas.

Skolēnus interesējusi Lielās ielas vēsture, attīstība un apbūve; Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena vēsture; Jelgavas koka arhitektūra; Zemgales reģiona vecticībnieku kopiena; Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis; Krusta simboli Jelgavas baznīcās.

Jelgavas tagadni un nākotni skolēni saskatījuši un izzinājuši - Muzejs, kādu iedzīvotāji gribētu redzēt savā pilsētā: Jelgavas „Ideālais” muzejs; Jelgavas kinoteātru vēsture un projekts par jauna kinoteātra izveidi; brīvprātīga darba popularitāte Jelgavas jauniešu vidū; kāda Puķu ielas pagalma rekonstrukcija.

Skolēni interesējušies par Jelgavas pilsētas uzņēmumu attīstību un nākotni Jelgavā: apdrošināšanas pakalpojumu attīstība Jelgavā - vēsture, tagadne, nākotne; Amoplant; „Pils aptiekas” zīmola potenciāls Jelgavā; skolēnu mācību ekskursijas uz Jelgavas uzņēmumiem kā mācību darba forma.

Skolēni izstrādājuši dažādus interesantus ekskursiju maršrutus, kuri dotu iespēju pilsētas viesiem iepazīt Jelgavu: Lielupes palienes pļavas un savvaļas zirgi - dabas tūrisma potenciāls Jelgavā; klases ekskursija jauniešiem Jelgavā un tās apkārtnē ar velosipēdiem; „Ekskursijas maršruts - senā teatrālā Jelgava”. Jelgavu var arī iepazīt spēlējot spēli „Jelgavas Monopols”.

Konkursa noslēgumā skolēni saņēma ZRKAC pateicības rakstus par dalību konkursā un katrā tematiskajā grupā tika apbalvoti 1., 2., 3. vietas ieguvēji. Katram pētnieciskā darba autoram tika pasniegta kāda no atbalstītāju balvām: Jelgavas pilsētas domes; Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra; Jelgavas Izglītības pārvaldes; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”; Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un kultūras muzeja; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra”; SIA „Jelgavas pils aptieka”; AMOPLANT Jelgava; ERGO Latvija AAS filiāle „Jelgava”; Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas.

Laureātus, pedagogus un viesus ar muzikālu sveicienu sveica Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņi Roberts Gotlaufs un Savva Zihs.

Galerija

2. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss „Izzini Jelgavu”
Atgriezties