Ar sirdi, prātu, interesi un uzmanību – vecāku patiesa klātbūtne

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 12. februārī notika semināru cikla “Gudro vecāku skola” piektais seminārs – “Vecāku patiesa klātbūtne un ģimenes sistēmas iekšējā mijiedarbība.”. To vadīja Aina Poiša, ģimenes psihoterapeite, ģimenes sistēmiskā virziena praktiķe.

Apjautājot vecākus, kas apmeklēja šo semināru, viņi sacīja, ka novērtē šādu iespēju un seko līdzi semināriem, kas izglīto vecākus par audzināšanas jautājumiem. “Es ierados, jo ceru iegūt noderīgas zināšanas, šāda veida pasākumos ir iespējams daudz iegūt un uzzināt,” stāsta Raitis. Savukārt kāds precētais pāris - Aiga un Alvis kopīgi apmeklēja abus tajā dienā esošos pasākumus – Gudro vecāku skolas semināru un izglītojošo – Sarunas par pieaugšanu, iepriekš vienojoties, kurš no abiem apmeklēs kuru pasākumu, domājot par kopīgu izpratnes veicināšanu bērnu audzināšanā.

Telpas iekārtojums bija veidots vairākos apļos, lai radītu gan neformālākus apstākļus sarunai, gan priekšstata veidošanos par to, ko nozīmē sistēma. Lai saruna notiktu dialoga formā, A. Poiša aicināja uz savstarpēju pieredzes apmaiņu, kurā klātesošie varēja jautāt sev interesējošo un izteikt savu viedokli.

Semināras sākās ar praktisku uzdevumu. Lai vecāki labāk saprastu ideju par to, ka ģimene ir kā sistēmisks veidojums, kurā visi elementi ir savstarpēji saistīti, dalībniekiem bija jāpamet viens otram dzijas kamolītis, tādējādi veidojot kopēju pavedienu kopumu.

“Mēs varam pieļaut kļūdas, jo tu nezini, pirms uzzini. Mēs neesam vainīgi pie tā, ka kaut ko iepriekš nezinājām. Taču mums ir jābūt gataviem attīstīties un izglītoties, jo mēs esam atbildīgi par savu pieredzi, ko ar audzināšanu tālāk mantojumā nododam bērniem. Būt par ģimenes arhitektūras veidotājiem ir vecāku loma, jo viņi ir pieaugušie. Pieredzi, ko savulaik “mantojumā” saņēmām no saviem vecākiem, drīkstam revidēt, ieviest tajā izmaiņas,” ievaddaļā savās atziņās dalījās ģimenes psihoterapeite.

Viņa aicināja vecākus veidot tādu savstarpējo mijiedarbību, kurā pastāv harmonija, tāpēc ir būtiski nepazaudēt sevi sistēmā, tanī pat laikā esot daļai no tās, jo visi elementi ir savā starpā saistīti. Vajag radīt savstarpēju saikni, taču ikdienas stress var darīt savu. Nogurums, slinkums vai jebkas cits var apdraudēt ģimenes kā sistēmas pastāvēšanu. Ikdienā mēs atrodamies vairākās sistēmās, tāpēc ir svarīgi, ka spējam pārslēgties no vienas uz otru un saprast savu lomu katrā no tām. Ja, piemēram, sieviete ieņem direktores amatu skolā, tad mājās pārnākot, viņai ir jāsaprot, ka viņai ir pavisam cita loma. Problēmas var rasties, ja neprotam pārslēgties no vienas sistēmas uz otru.

A. Poiša vērsa uzmanību uz to, ka ir jādomā par to, kā saglabāt līdzsvaru, lai ģimene nebūtu kā otrs darbs un pienākumu virkne, kur mums sāk apnikt pašu bērni vai partneris. Laiku pa laikam ir jādod atpūta vienam no otra, jo savstarpējie konkflikti starp vecākiem ietekmē bērnus. Ir jādomā par to, kā pabarot ne tikai vēderu, bet arī savu sirdi.

Gudro vecāku skolas semināru cikla nodarbību iespējams noskatīties ZRKAC Facebook lapā – www.facebook.com/ZRKAC/ vai tīmekļa vietnē – www.zrkac.lv sadaļā “Video galerija”.

Vecākus un citus interesentus gaidīsim uz noslēdzošo “Gudro vecāku skolas”, semināru šajā mācību gadā kas notiks 11. martā plkst. 18.00, lai kopā ar ģimenes psihoterapeiti Ainu Poišu runātu par tēmu “Kā attīstīt bērnā emocionālo inteliģenci?” Seminārs īstenots projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties