Aicinām sievietes uzņēmējas pieteikties mentoru apmācībām!
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

No 19. - 20. jūnijam, Mežsargu ielā 4/6, Jūrmalā notiks mentoru apmācības “Uzņēmējdarbības loma, attīstība un starptautiskā sadarbības iespēja”, kas ļaus attīstīt mentora darbam nepieciešamās kompetences. Mācībās tiks izmantotas dažādas darba formas: diskusijas, pieredzes apmaiņa, grupu darbs, prezentācijas.

Pieteikšanās līdz 11. jūnijam pa e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai tālruņiem 63012155; 63012169, bet var tikt pārtraukta ātrāk, jo vietu skaits ir ierobežots.

Pulcēšanās izbraukšanai - 19. jūnijā pl.8.00 Svētes ielā 33, Jelgavā , ZRKAC stāvlaukumā. Plānots atgriezties 20. jūnijā ap pl.17.00.

Nokļūšana semināra vietā un naktsmītne tiek nodrošināta, kā arī dalība mācībās ir bez dalības maksas, jo izdevumi tiek segti Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros noritošā projekta “Uzņēmējdarbība, sievietes un konsultācijas: resursu centru tīkls sievietēm uzņēmējām Latvijas un Krievijas pierobežas teritorijā” (LV-RU-022- EWA) ietvaros, kurā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs ir viens no projekta partneriem.

Vairāk par projektu var lasīt mājas lapā: http://latruscbc.eu/

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli

 

Atgriezties