Ēnu diena ZRKAC

2020. gada 12. februārī Jelgavā notika karjeras izglītības pasākums “Ēnas”. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) pieteicās 5 ēnotāji. Skolēni bija izvēlējušās ēnot dažādas profesijas.

Ar ZRKAC Metālapstrādes mācību parka (MMP) speciālista darbu iepazinās divi skolnieki no Svētes pamatskolas 9. klases un Jelgavas 3. sākumskolas 5. klases. Karjeras konsultanta profesija bija ieinteresējusi Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 8. klases skolnieces. Savukārt sabiedrisko attiecību speciālista ikdienu un darba pienākumus izprast vēlējās divi Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas audzēkņi – 10. klases skolniece un 11. klases skolnieks.

Jaunieši varēja ne tikai vērot – ēnot izvēlētās profesijas pārstāvi, bet arī saprast, ko tas nozīmē, praktiski veicot dažādus uzdevumus, uzdodot jautājumus, lai labāk saprastu vai konkrētā profesijai atbilst skolēna spējām, talantiem, interesēm.

ZRKAC MMP ēnas varēja apskatīt jaunatklāto lokšņapstrādes zāli, vērot, kā tiek vadīta metināšanas nodarbība, tāpat viņiem bija iespēja pašiem pametināt, saprast, kā darboties ar CNC darba galdiem, kā arī programmēt, izmantojot CNC iekārtas.

Karjeras konsultants iepazīstināja ar konsultēšanas metodēm, specifiku un konsultēšanas norisi grupā un individuāli. Ēnas varēja arī pašas izmēģināt konkrētas metodes, lai tādējādi ļāva saprast savu profesionālās nākotnes darbības virzienu.

Sabiedrisko attiecību speciālista amatā bija iespēja pafotografēt pasākumu, nointervēt klātesošos, lai informāciju varētu izmantot, veidojot rakstu par pasākumu.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Galerija

Ēnu diena ZRKAC
Atgriezties