Publiskā runa un uzstāšanās
Vieta: Svētes 33
Atgriezties