Lokšņapstrādes zāles atklāšana ZRKAC metālapstrādes mācību parkā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Metālapstrādes mācību parkā (MMP) 30. janvārī notika lokšņapstrādes zāles atklāšana. Jaunās iekārtas tika iegādatas projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta” ietvaros, jo ZRKAC MMP metālapstrādes jomā tiek izglītoti gan Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi, gan Tehnoloģiju vidusskolas skolēni, profesionālās iemaņas pilnveido arī nozares profesionāļi.

Līdztekus minētajam projektam nesen noslēdzās arī Erasmus+ projekts “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām”. Šī projekta ietvaros tika izstrādāti mācību materiāli un izveidota e-studiju platforma interaktīvu mācību materiālu izstrādei.

Abi projekti ir viens otru papildinoši. Vienā no tiem tika izveidota nepieciešamā insfrastrukūra metālasptrādes jomā, atbilstoši jaunākajām tendencēm – automatizācijai un robotizācijai. Otrā projektā uzsvars ir uz mācību materiālu izveidi, kas saskan ar prasībām, kas ir aktuālas “Industry 4.0”.

Kā norādīja arī ZRKAC direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde, tad abi projekti ir ilgtermiņa ieguldījums nozares attīstībā. “Tā nav tikai jauna zāle ar tehnoloģiskām iespējam, bet kopā ar izstrādātajiem mācību materiāliem tiek veidots stabils pamats nākotnes kompetenču veidošanai, ” stāsta S. Bukbārde.

Lokšņapstrādes jaunās zāles atklāšanā piedalījās arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un uzsvēra, ka jaunā zāle ir viens no soļiem, lai uzlabotu situāciju robotizācijas un automatizētās ražošanas jomā, kas ļautu mazināt plaisu šajā nozarē ar citām valstīm un tādējādi padarītLatvijas uzņēmumus konkurētspējīgākus.

MASOC valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds aicināja uzņēmējus izmantot iespēju un apmācīt darbiniekus MMP, jo tā ir vieta, kurā ir laba materiāltehniskā bāze un nepieciešamie priekšnoteikumi, lai radītu labus profesionāļus.

Arī MMP vadītājs Māris Ernstsons atzina, ka komunikācija ir mainījusies visplašākajā nozīmē, ne vien sabiedrībā kopumā, bet arī ikdienā, izmantojot tehnoloģijas, jo lietu internets jau sen ir kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu. Arī saziņa ar tehnoloģijām notiek līmenī, kad iekārta sūtu paziņojumus mums saprotamā veidā, tāpēc ir jāiet līdzi laikam un jāizmanto labākais, kas šobrīd pieejams.

Iekārtas un aprīkojumu izglītības programmas “Metālapstrāde” materiālās bāzes modernizēšanai piegādāja SIA “Instro”.

Galerija

Lokšņapstrādes zāles atklāšana Metālapstrādes mācību parkā
Atgriezties