Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde

Vieta: Jelgavas pilsētas izglītības iestādes
Atbildīgais: I. Mazūdre, Izglītības iestāžu atbildīgie

Līdz 1. februārim

Atgriezties