Erasmus+ pieaugušo izglītības personāla mācību mobilitātes braucienā

“ERASMUS +” projekts “Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai” Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA104-060193.

Erasmus+ personāla pilnveides programmas ietvaros man bija lieliska iespēja piedalīties profesionālās pilnveides kursos “Innovative Teaching Methods and Strategies for Teachers” laika posmā no 06.10.2019. līdz 12.10.2019. Boloņā, Itālijā.  Kursu uzņemošā mācību iestāde “Institute for Training, Employability and Mobile Learning” (IFOM) (http://www.ifom.info/)  piedāvā dažādus profesionālās tālākizglītības kursus pieaugušo izglītotājiem. Izvēlējos šo mācību iestādi, jo kursu tēma atbilda manām interesēm un vajadzībām. Kursus vadīja kvalificēta, zinoša pasniedzēja un apmācības kvalitāte bija ļoti augstā līmenī.

Kursos apguvām un padziļinājām zināšanas par inovatīvām mācību metodēm neformālajā izglītībā, īpaši strādājot ar pieaugušo mērķauditoriju, kā piem., projekta metodes elementu izmantošana dažādās nodarbībās, IKT un digitālo aplikāciju izmantošana mācību procesā.

Praktiskajās darbnīcās izmēģinājām tādus digitālos rīkus kā Socrative, Quizlet, Kahoot. TED-Ed, Edpuzzle u.c., lai veicinātu izpratni par mūsdienīgu mācību procesu, īpaši valodas apguves nodarbībās. Ļoti patika ideja par mācību procesa dažādošanu, mācīšanos ārpus ierastās auditorijas. Ātri tika lejupielādēta mobilā aplikācija ActionBound un devāmies Boloņas ielās izzināt tās interesantākās vietas un ar to saistīto vēsturi. Ar azartu meklējām aplikācijā iezīmētās vietas, pildījām uzdevumus un pie reizes iepazinām Boloņu.

Plaši diskutējām arī par neformālās izglītības priekšrocībām, piedalījāmies lomu spēlēs, veicām situāciju simulācijas uzdevumus. Tā kā kursos piedalījās dalībnieki no četrām valstīm, bija iespēja apmainīties ar idejām un nonākt pie kopīgiem secinājumiem, radās ierosmes turpmākajam darbam. Ieguvums ir arī nodibinātie kontakti ar citiem pasniedzējiem. Dalībnieku starpā izveidojās draudzīga atmosfēra un tika apspriestas idejas kopīgiem projektiem turpmākai sadarbībai.

Inese Rumjanceva
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas galvenā speciāliste

Atgriezties