Bezmaksas lekcijas un semināri veselības veicināšanai un vecākiem
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) ar 2020. gadu atsākas bezmaksas nodarbības projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

No janvāra līdz aprīlim interesenti var izvēlēties piedalīties dažādās bezmaksas programmās. Gudro vecāku skolā turpinās semināri par bērnu emocionālo audzināšanu, uzmanību veltot ģimenes sistēmas iekšējai mijiedarbībai, vecāku personīgās pieredzes apzināšanai un bērnu emocionālās inteliģences audzināšanai.

Tos, kuri vēlas izvērstāk iedziļināties dažādu vecumposmu bērnu emocionālās veselības jautājumos un rast konkrētus risinājumus ikdienas saskarsmes situācijām, aicinām uz kursiem "Bērnu emocionālā audzināšana" un "Pusaudžu emocionālā audzināšana". Savukārt topošos vecākus gaidām uz pirmsdzemdību kursiem "Topošo vecāku skolā".

Pagājuša gada nogalē aizsākām jaunu nodarbību ciklu – Veselības studiju ģimenes labsajūtai, kuru aicinām apmeklēt vecākus kopā ar bērniem, lai ģimene kopīgi varētu iepazīt un veidot veselīgus ikdienas ieradumus. Janvāra tēma ir "Ar viedierīcēm pie galda", uz kuru aicinām vecākus ar sākumskolas bērniem, lai ar speciālistu atbalstu izvērtētu savas ģimenes viedierīču lietošanas paradumus un izstrādātu plānu vai gūtu pārliecību par jau ģimenē labi darbojošos sistēmu jēgpilnai viedierīču lietošanai.

Februārī savukārt aicinām uz Sarunām par pieaugšanu. Būs atsevišķa saruna ar meitenēm un pēc tam nodarbība vecākiem un atsevišķa saruna ar zēniem un pēc tam nodarbība zēnu vecākiem.

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo pieprasījumu pēc fizisko aktivitāšu programmas "Strādā vesels!", no janvāra ir iespēja apmeklēt arī šos bezmaksas kursus, kā arī gaidām interesentus uz  semināru ciklu "Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens", kurā kopā ar treneri 4 semināros varēs izkopt apzinātas ēšanas paradumus, kas turpmāk pasargās no dažādo diētu izraisītām svara svārstībām.

Pieteikšanās un papildus informācija par plānotajām aktivitātēm, zvanot uz tālr.: 29222737, 63082101 vai, rakstot uz e-pastu: inese.rumjanceva@zrkac.jelgava.lv.

 

Atgriezties