Matemātikas jomas pedagogu sanāksme „Metodisko dārgumu” krātuves papildināšana”

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: M. Jirgensone

Mērķauditorija:

matemātikas jomas pedagogi

Atgriezties