Multifunkcionālais printeris - uzņēmējdarbības atbalstam
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022-EWA) ietvaros uzsākta sieviešu uzņēmēju resursu centra izveide.

Viena no centra tehnoloģiskā aprīkojuma iekārtām būs Mutoh ValueJet 426UF – multifunkcionāls plakanās virsmas UV LED printeris ar integrētu vakuuma galdu. Printeris ir uzstādīts un uzsāktas apmācības darbā ar šo tehniku, lai atklājot centru 2020. gada pavasarī, arī uzņēmējas varētu iepazīt šī aprīkojuma iespējas.

Iekārta iegādāta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, kas atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošā pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Vairāk par programmu: www.latruscbc.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli

Atgriezties