Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtās kārtas norise ZRKAC

Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) noslēgusies ceturtā kārta.

Tā mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ceturtajā kārtā ZRKAC piedāvāja apgūt dažādas izglītības programmas:

  • produkta veidošana un pārdošana;
  • dizaina domāšana uzņēmējiem;
  • iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai;
  • komandas darba vadīšanas ABC;
  • datu analīze un pārskatu veidošana;
  • digitālās prasmes darba vajadzībām;
  • saziņa 21.gs. – digitāli kompetents pilsonis.

Laika posmā no 2019. gada augusta līdz novembrim Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) iespēju mācīties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci septiņās neformālās izglītības programmās, ko 9 grupās apguva 100 dalībnieki.

Vislielākā interese bija par “Komandas darba vadīšanas ABC”, ko apguva. 40 dalībnieki.

Trijās programmās viens no galvenajiem mērķiem bija motivēt uzsākt uzņēmējdarbību, radīt jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī attīstīt esošos. Kursu noslēgumā katrs no dalībniekiem bija radījis jaunu produktu, zīmolu, pakalpojumu, ieviesis inovatīvu pieeju vai izstrādājis biznesa plānu.

Ar daļu no radītajiem produktiem ikviens varēs iepazīties 9. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbiržā 12.decembrī, kas notiks ZRKAC.

Kopumā kursu dalībnieki ļoti pozitīvi novērtēja kursu saturu, metodes, pieeju un gūtos rezultātus, atzīmējot, ka to saturs esot bijis vērtīgs un rosinājis īstenot gan biznesa idejas, gan ieviest dažādas inovācijas praksē. “No šodienas ar dizaina domāšanu esmu uz Tu”, atzina kāda no kursu “Dizaina domāšana uzņēmējiem” dalībniecēm.

Līdz projekta noslēgumam 2022. gada 31. decembris vēl tālu, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai ZRKAC tīmekļa vietnē par projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) piekto kārtu, bet kopumā visu informāciju par projektu var iegūt www.macibaspieaugusajiem.lv

Plānots, ka ar jauno izglītības programmu piedāvājumu interesanti varēs iepazīties 2020. gada pavasarī.

Galerija

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtās kārtas norise ZRKAC
Atgriezties