Uzņēmējas apgūst jaunas zināšanas
Vieta: Rīga

Projekta “Uzņēmējdarbība, sievietes un konsultācijas: resursu centru tīkls sievietēm uzņēmējām Latvijas un Krievijas pierobežas teritorijā” (LV-RU-022) ietvaros, kurā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs ir viens no projekta partneriem, desmit uzņēmējām bija iespēja apgūt 24 mācību stundu programmu “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā”, ko nodrošināja biedrība “Mentori”.

Mācības noritēja no 28. līdz 30. novembrim muzejā “Cepuru pasaule”, Rīgā. Nodarbībās tika izmantots gan teorētiskais materiāls, gan praktiskā daļa, kurā uzņēmējas apmeklēja dažādus uzņēmumus un iepazina praktisko pieredzi digitālo tehnoloģiju izmantošanā uzņēmējdarbībā.

Kā atzina kursu dalībnieces - tā bija lieliska iespēja gan izglītoties, gan gūt praktiskas atziņas, pieredzi, kā arī jaunus sadarbības partnerus un plānot tālāku uzņēmējdarbības attīstību, piedaloties arī starptautiskos pasākumos. Kopējo domu izteica kursu dalībniece Mairita: “3 dienas pagāja ļoti aizraujoši un iedvesmojoši”.

Dalība mācībās bija bez dalības maksas, jo izdevumi tiek segti Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Vairāk par projektu var lasīt mājas lapā: http://latruscbc.eu/

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli

Galerija

Uzņēmējas apgūst jaunas zināšanas (projekta LV-RU-022 ietvaros)
Atgriezties