Jelgavas pilsētas gada balva uzņēmējdarbībā 2019

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 28. novembrī svinīgā pasākumā godināti konkursa "Jelgavas pilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā 2019" uzvarētāji trīs nominācijās – "Sociāli atbildīgs uzņēmums", "Radošs uzņēmums" un "Gada debija" –, kā arī pasniegti Atzinības raksti visiem konkursa dalībniekiem.

Konkursā varēja piedalīties komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir reģistrēti Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un veic savu darbību vismaz 3 gadus pēc kārtas. Katrā nominācijā tika sveikti uzvarētāji trīs kategorijās - uzņēmumi ar darbinieku skaitu līdz 10, no 11 līdz 50 un vairāk kā 50. Konkursa mērķis bija veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā, apzinot un motivējot uzņēmējus, veicinot to atpazīstamību, stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu savai pilsētai.

Šis ir pirmais gads, kad Jelgavas pašvaldība organizē konkursu "Jelgavas pilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā 2019", kuram dalībniekus varēja izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī pats uzņēmums.
"Milzīgs paldies jums par jūsu veikumu, par jūsu izvēli veidot savu uzņēmumu Jelgavā. Pilsētas izaugsme balstās uz trīs pamatlietām – sakārtotu infrastruktūru, spēcīgu izglītības sistēmu un stipriem uzņēmumiem. Jūsu ieguldījums pilsētas attīstībā ir ļoti nozīmīgs," sveicot konkursa uzvarētājus, uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Kopumā konkursā šogad tika pieteikti 28 uzņēmumi. "Diemžēl vairāki no tiem neatbilda konkursa nolikumam, kas noteica, ka uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parādu, tam jādarbojas mūsu pilsētā ne mazāk kā trīs gadus, kā arī uzņēmuma juridiskajai adresei jābūt reģistrētai Jelgavā. Līdz ar to konkursa komisija pēc noteiktiem kritērijiem klātienē vērtēja 18 pilsētas uzņēmumus," skaidro konkursa komisijas priekšsēdētājs Pēteris Salkazanovs, piebilstot, ka uzņēmumi tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem: cik droša ir uzņēmuma darba vide, vai uzņēmums ir videi draudzīgs, kāda ir uzņēmuma reputācija, vai tajā ir inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstība, cik liels ir uzņēmēja ieguldījums Jelgavas vārda popularizēšanā, vai uzņēmējs atbalsta sporta, izglītības un kultūras attīstību pilsētā, kā arī citiem.

Konkursa vērtēšanas komisijā darbojās ne tikai pašvaldības pārstāvji, bet arī uzņēmēji – SIA "Jelgavas tipogrāfija" valdes loceklis Juris Sīlis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Zemgales uzņēmēju reģionālās padomes vadītāja vietnieks Vitālijs Upenieks, SIA "Karameļu darbnīca" valdes locekle Ilze Priževoite, kā arī LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava.
Svinīgajā pasākumā tika sveikti deviņi konkursa uzvarētāji – katrā nominācija trīs, ņemot vērā darbinieku skaitu uzņēmumā. Uzvarētāji saņēma arī naudas balvas.

Konkursa uzvarētāji.

Gada debija:

  • SIA Austras raksti (1-10 darbinieki)
  • SIA Tarte (11-50 darbinieki)
  • SIA Cross Timber Systems (vairāk kā 51 darbinieks)

Radošs uzņēmums:

  • Inese Meisa (1-10 darbinieki)
  • SIA JOE (11-50 darbinieki)
  • AKG TERMOTECHNIK LETTLAND (vairāk kā 51 darbinieks)

Sociāli atbildīgs uzņēmums:

  • SIA INMED (1-10 darbinieki)
  • SIA Zemgales tehnoloģiskais centrs (11-50 darbinieki)
  • SIA Viktorija B (vairāk kā 51 darbinieks)

 

Galerija

"Jelgavas pilsētas gada balva uzņēmējdarbībā 2019" uzvarētāji
Atgriezties