Noslēdzas Erasmus+ projekts “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām”

Lai izvērtētu un atskatītos uz 3 projekta gados paveikto Erasmus+ nozaru prasmju projektā “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedajām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām” (projekts Nr. 575813-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-SSA) un apmainītos ar viedokļiem un pieredzi par to, ko mēs saprotam ar Industriju 4.0, kā tā izmaina mūsu visu dzīvi, kādas prasmes tiek sagaidītas darba tirgū, 19. novembrī Zemgales reģiona kompetenču  attīstības centrā uz projekta noslēguma pasākumu pulcējās projekta partneri no Latvijas – nozares eksperti, profesionālo izglītības iestāžu pedagogi un arī nākamie nozares speciālisti – audzēkņi no Jelgavas Amatu vidusskolas un Tehnoloģiju vidusskolas.

Pasākumā ZRKAC direktora vietniece Skaidrīte Bukbārde prezentēja projektā izstrādātos mācību materiālus un e-apmācību sistēmu, kas ļauj ikvienam interesentam gan pārbaudīt savas jau esošās zināšanas ar nozari saistītos jautājumos, gan papildināt tās, izmantojot projektā izstrādātos materiālus. Mūsdienīgi uzņēmumi tiecas uz nepārtrauktu attīstību: jaunu tehnoloģiju izmantošanu un efektīvāku procesu radīšanu, inovācijām, kas nav iedomājama bez darbinieku pastāvīgas kvalifikācijas pilnveides. Šo materiālu autori ir centušies veidot saturu saprotamu gan iesācējam, gan prasmīgam operatoram, kurš vēlas kļūt vēl labāks savā jomā, strādāt labāk un efektīvāk.

Ar savu redzējumu par to, kā metālapstrādes nozare varētu izskatīties pēc 10 gadiem, klātesošos iepazīstināja Rīgas valsts tehnikuma Mašīnbūves nodaļas vadītājs Jānis Markus.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora vietnieks prezentēja savas skolas darbu un interešu izglītības programmas Jelgavas pilsētas skolu izglītojamajiem, lai jau no agras bērnības bērnos veicinātu izgudrotāja un inovatora garu, kā arī attīstītu prasmes, kas nepieciešamas Industrijas 4.0 ieviešanai.

Kas raksturīgs Industrijai 4.0 salīdzinot ar citām vēsturē zināmajām industrijām, un ko nozīmē Industrija 4.0 ražošanas kontekstā, īsi ieskicēja uzņēmuma SIA PLM Group Latvija pārstāvis Lauris Kārkliņš.

Pasākuma praktiskajā daļā pedagogiem un nozares pārstāvjiem bija iespēja pārliecināties, kā darbojas projektā izstrādātā e-mācību platforma, un izaicināt sevi, izpildot kādu no testiem, bet jaunieši pulcējās World café, lai brīvā gaisotnē risinātu sarunas par Industriju 4.0.

Jaunieši meklēja atbildes uz jautājumiem: Kādas ir visbūtiskākās prasmes, lai varētu strādāt metālapstrādes nozarē? Kas raksturīgs Industrijai 4.0? Kādus jaunus tehnoloģiskus risinājumus (robotus) jūs gribētu izgudrot/ ieviest? Kas varētu palīdzēt labāk apgūt jaunās tehnoloģijas?

Kā būtiskākās prasmes tika minētas – tehniskās valodas pārzināšana, spēja pielāgoties un mainīties, digitālās prasmes (programmēšana, 3d modelēšana), kā arī īpašības – pacietība un uzmanība. Jaunieši atzina, ka palīdzēt sagatavoties Industrijai 4.0 var papildus pulciņi, interesanti projekti, draudzīgi pasniedzēji, aktuālas tēmas, praktiskie darbi, uzņēmēji un digitālā vide. Kā jaunus risinājumus jaunieši minēja – robotus ķirurgus, 3D māju printerus, automatizētu pārtikas audzēšanu (kad tikai jāieber sēklas un galā tiek piegādāta produkcija), robotizētus remontdarbus, piemēram, riepu nomaiņu.

Pasākuma noslēgumā skolas saņēma projekta dāvinājumu – metodisko materiālu komplektu, kas sastāv no mācību grāmatas, darba burtnīcas un skolotāja grāmatas. Materiāli ir papildināti ar plakātiem, video, praktiskiem uzdevumiem, dažāda līmeņa testiem zināšanu pārbaudei un noderīgām saitēm. Visi materiāli ir pieejami e-mācību platformā, kur ar tiem var strādāt gan virtuāli, gan lejupielādējot. E-platformā lietotājiem ir iespēja ievietot arī savus materiālus, tā bagātinot projektā radīto materiālu piedāvājumu un daloties ar savu pieredzi. Platformu var izmantot jebkurš interesents, apmeklējot projekta mājas lapu un autorizējoties e-mācību platformā.

Kā atzīmēja profesionālās izglītības pedagogi, skolām ļoti trūka šāda mācību materiāla. Vairākas skolas, kas piedalījās projekta materiālu aprobēšanā, ir jau sākušas materiālu izmantot mācību procesā un vērtē to ļoti atzinīgi.

Labs palīgs profesionālās izglītības iestādēm un nozarei ir ari aktualizētie standarti: Programvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs un Programvadības metālapstrādes darbgaldu operators, kas pieejami VISC mājas lapā sadaļā: Profesiju standarti no 2017. gada, un programmas.

Latvijas partneri savu veikumu un ieguvumus projektā prezentēja arī plašākai auditorijai projekta noslēguma konferencē Vai esam gatavi Industrijai 4?, kas norisinājās Viļņā, 22. novembrī.

Galerija

Noslēdzas Erasmus+ projekts par Industriju 4.0
Atgriezties