Kursi sievietēm - uzņēmējām “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā”
Vieta: Muzejā “Cepuru pasaule”, Vīlandes ielā 7, Rīgā

Kursi  sievietēm-uzņēmējām “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā” notiks no 28. – 30. novembrim pl. 10:00 (24 māc. St.) muzejā “Cepuru pasaule”, Vīlandes ielā 7, Rīgā.  Tajos iekļautas gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības. Dalība kursos bez dalības maksas.

Pieteikšanās kursiem ir noslēgusies!

Mācību saturs 28. novembrī:

  • Pārdošanas māksla
  • Praktiskā nodarbība “Tējkannu reklāma internetā - ar nulles budžetu”
  • Kā uzlabot pārdošanu soli pa solim  A-Z
  • Praktiskā nodarbība “Digitālās tehnoloģijas L. Aleksejeva uzņēmējdarbībā”

Mācību saturs 29. novembrī:

  • Pārdošana ETSY platformā
  • Kā pārdot Facebook un Instagram
  • Praktiskā nodarbība kopā ar Riga ART- kā attīstīt starptautisko sadarbību un pārdot mākslas darbus

Mācību saturs 30. novembrī:

  • Digitālā komercija un personīgais zīmols

Kursi notiek Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta projekta “Uzņēmējdarbība, sievietes un konsultācijas: resursu centru tīkls sievietēm uzņēmējām Latvijas un Krievijas pierobežas teritorijā” (LV-RU-022) ietvaros.

Vairāk par projektu var lasīt mājas lapā: http://latruscbc.eu/

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli

Atgriezties