Bērnu patstāvīgas mācīšanās prasmes

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 5. novembrī notika semināru cikla “Gudro vecāku skola” otrais seminārs – “Bērnu patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstība un motivācijas veidošana”.

Kognitīvi biheiviorālā un Marte Meo terapeite Gunita Kleinberga ar vecākiem runāja par to, kā bērni iemācās lietas, ko nozīmē patstāvīga mācīšanās, kas to ietekmē, kāda šajā procesā ir vecāku loma, kādai jābūt mācību videi, kāda nozīme ir motivēšanai.

Gan bērni, gan pieaugušie mācās pēc viena un tā paša principa – praktizējot, jo vairāk to darām, jo labāk iemācāmies. Vecākiem jāsaprot un jāņem vērā arī individuālās īpatnības, kas saistītas ar bērna attīstību, temperamentu, arī vecāku prasmēm.

Vecāku un bērnu savstarpējās attiecībās pirmajiem ir vairākas lomas: gādātājs un mierinātājs, rotaļu biedrs, skolotājs, robežu noteicējs. Visas šīs lomas ir vienlīdz svarīgas, kaut nereti ne visas padodas gana labi, tāpēc ir jāpiedomā pie katra aspekta un jācešas rast balansu, piemēram, starp vecāku – rotaļu biedru un vecāku – skolotāju, ko ne viemēr ir viegli paveikt.

“Vecākiem ar bērnu ir jābūt acu kontaktam, jādod bērnam laiks paveikt kādu uzdevumu, ir jāsniedz atbalsts, apstiprinājums, ka konkrētā lieta tiek darīta pareizi, bet arī izsakot komplimentu, tam ir jābūt precīzam – tas ir labi, ka padalījies ar savu brāli vai māsu” savās atziņās dalījās terepeite G. Kleinberga.

Iedrošinājums no vecāku puses veicina bērna centību, taču pēc neliela progresa vai centieniem nevajadzētu gaidīt perfektu rezultātu. Attiecībā uz apbalvošanu par tādu rezultātu, kas mūs priecē, jāatceras, ka arī šis mehānisms jāpielieto pareizā veidā, lai veidotos stipra iekšējā nevis ārējā motivācija.

Apbalvojot par paklausību, izmācīšanos, vai labām atzīmē, tiek veicināta ārējā motivācija, taču tā nav ilgnoturīga, ja iestājas apbalvojumu trūkums, tā zūd jau pēc trim nedēļām, tāpēc svarīgi ir attīstīt iekšējo motivāciju, kuras pamatā ir trīs lietas – kompetence, autonomija un saskarsme. Veicinot šīs vajadzības, varam palīdzēt bērnam attīstīt iekšējo motivāciju.

Gudro vecāku skolas semināru cikla nodarbību iespējams noskatīties ZRKAC Facebook lapā – www.facebook.com/ZRKAC/ vai tīmekļa vietnē – www.zrkac.lv sadaļā “Video galerija”.

Vecākus un citus interesentus gaidīsim uz trešo semināru “Gudro vecāku skolā”, kas notiks 4. decembrī plkst. 18.00, lai kopā ar kognitīvi biheiviorālo terapeiti, programmas STOP 4-7 treneri Inesi Lapsiņu runātu par tēmu “Bērnu uzmanības deficīta un hiperaktivitātes izpausmes saskarsmē ar apkārtējiem un mācīšanās procesā”.

Gudro vecāku skolas semināri notiks reizi mēnesī līdz 2020. gada martam. Vecāki var apmeklēt visus seminārus vai izvēlēties sev interesējošās tēmas. Nodarbības tiek īstenotas projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties