Jelgavas Amatu viduskols Konventa sēde

Vieta: Jelgavas Amatu vidusskola
Atbildīgais: G. Auza

Dalībnieki: konventa pārstāvji

Atgriezties