Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Šabanska, A. Škinča

Dalībnieki: tālākizglītotāji

Atgriezties