Jaunais mācību saturs un kompetenču pieeja, jaunā dabaszinību programma

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: E. Dinsberga, Dz. Zingule

Dalībnieki: izglītības iestāžu sākumskolas jomu vadītājas

Atgriezties