Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē

Vieta: Jelgavas 4. vidusskola
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre, T. Aleksandrova

Dalībnieki: Jelgavas 4. vidusskolas vadības komanda

Atgriezties