Aktualitātes valsts pārbaudes darbos 2019./2020.m.g.

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: L. Stepanova

Dalībnieki: skolu direktora vietnieki izglītības jomā

Atgriezties