ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes ielā 22
Atbildīgais: T. Aleksandrova

Dalībnieki: izglītības iestāžu koordinatori

Atgriezties